لطفا چند لحظه صبر کنید ...

ضامن کارمند با کسرحقوق موجود است

ضامن 4 ماه پیش
شهر تهران
نوع ضمانت ضمانت بانکی
ضمانت برای ارائه ضامن کارمند
توضیحات ضامن کارمند با گواهی کسرحقوق موجود است ۱-برای بانک ۲-برای استخدام برای شرکت خصوصی و سرمایه آزاد و دادگاه ضامن نداریم. برای مهراقتصاد ضامن نداریم. **در هر پرونده فقط یک ضامن تامین میکنیم** بدون پیش پرداخت و حتی هزینه پیک پرداخت حق الزحمه بعد از انجام کار در بانک ** از وام گیرنده ضمانت متقابل معتبر گرفته میشود**(چک معتبر یا سفته با امضا شخص معتبر مثل کارمند،کاسب،بازنشسته،مستمری بگیر یا شخصی که سند ملکی به نامش باشد) خریدار وام ازدواج به قیمت پیشنهادی شما مشارکت در وام ازدواج.تهیه ضامن از ما وام از شما

وام چی هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد، قبل از انجام معامله حتما راهنمای معامله امن را مطالعه کنید.

راهنمای معامله امن