لطفا چند لحظه صبر کنید ...
شهراروميه
نوع ضمانت ضمانت دادگاهی
ضمانت برای ارائهضامن کارمند
توضیحات

ضمانت قضایی و شاهد

پیام وام چی

پیش از دریافت وام خود، هیچ مبلغی تحت عنوان پیش پرداخت به ضامن نپردازید.

وام چی هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد، قبل از انجام معامله حتما راهنمای معامله امن را مطالعه کنید.

راهنمای معامله امن