لطفا چند لحظه صبر کنید ...

اینجانب ضمانت وام فقط از مؤسسات آزاد را می پذیرم ، بانک ها را نمی توانم

ضامن 2 ماه پیش
شهرتهران
ضمانت برای ارائهضامن کارمند
توضیحات

من فیش حقوقی و حکم بازنشستگی دارم و پشت چک وام گیرنده را امضا می کنم .مبالغ تا 100 م تومان

تحت هیچ شرایطی حتی یک ریال وجه قبل از امضا ضامن در بانک پرداخت نشود(پیام وام چی)

وام چی هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد، قبل از انجام معامله حتما راهنمای معامله امن را مطالعه کنید.

راهنمای معامله امن