لطفا چند لحظه صبر کنید ...

ارائه فیش حقوقی/ سند ملکی تهران

ضامن فورینردبان
شهر تهران
نوع ضمانت ضمانت دادگاهی
ضمانت برای ارائه ضامن کارمند, سند ملکی
توضیحات

فیش حقوقی کارمند رسمی و سند ملکی جهت دادسرا و دادگاه موجود میباشد

تحت هیچ شرایطی حتی یک ریال وجه قبل از انجام کار توسط ضامن پرداخت نشود(پیام وام چی)***

وام چی هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد، قبل از انجام معامله حتما راهنمای معامله امن را مطالعه کنید.

راهنمای معامله امن