لطفا چند لحظه صبر کنید ...

ارائه دوتا کارخانه برای دریافت وام تهران

ضامن 8 ماه پیش
شهرتهران
ضمانت برای ارائهسند ملکی
توضیحات

ارزش کارخانه ها بیش از ۳۰ میلیارد تومان می باشد

گیرنده وام میخواهم

وام چی هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد، قبل از انجام معامله حتما راهنمای معامله امن را مطالعه کنید.

راهنمای معامله امن