لطفا چند لحظه صبر کنید ...
دانلود نسخه جدید اپلیکیشن وام چی از کافه بازار

اصطلاحات مالی و بانکی

photo 1519377345644 937ef9754740 min
اصطلاحات مالی و بانکی
۱۰ آذر ۱۳۹۷ خواندن: 9 دقیقه

چک :چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه است یا بعضا و یا کلا مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید.سفته :سفته سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبل ...