لطفا چند لحظه صبر کنید ...

آموزش های مربوط به چک و حساب جاری

n82866121 72247801
سوء اثر چک و رفع آن
۱۳ دی ۱۳۹۷ خواندن: 4 دقیقه

تعریف سوء اثر چک :زمانی که شخصی چکی از شما دارد با ارائه ی آن به بانک و عدم موجودی حساب شما برای پرداخت مبلغ چک، اقدام به برگشت چک شما می کند که بعد از این اقدام روند قانونی آن طی می شود.وقتی ...

31362
تفاوت چک حقوقی و کیفری
۱۳ دی ۱۳۹۷ خواندن: 3 دقیقه

تفاوت چک حقوقی و کیفری چیست : چک نوشته‌ای است که به موجب آن، فرد صادرکننده همه یا بخشی از موجودی خود نزد یک بانک را به شخص ثالث حواله می‌کند. در معاملات تجاری، چک جایگزین وجه نقد است، اما مانند سفته ...

chek 1000 wya2pay 97 05 28 810x454
تعریف چک
۱۳ دی ۱۳۹۷ خواندن: 6 دقیقه

تعریف چک: چک سند خاصی است از اسناد تجاری که به موجب آن صادرکننده چک پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا قسمتی را به سود خود یا ثالث مسترد می نماید. چک به معنی برگه تاریخ دار و دارای ارزش مالی است که مع ...

11111
قوانین و آموزش استفاده از چک ...
۱۳ دی ۱۳۹۷ خواندن: 3 دقیقه

نکات حائز اهمیت در خصوص قوانین چک:-از نظر قانون تجارت افراد زیر دارنده چک به حساب می‌آیند:۱- کسی که چک در وجه او صادر گردیده۲- کسی که چک به نام او پشت‌نویسی شده۳- حامل چک (در مورد چک‌ه ...

199 3
تعریف حساب جاری
۱۳ دی ۱۳۹۷ خواندن: 2 دقیقه

به احتمال زیاد هنگامی که قصد باز کردن یک حساب بانکی داشته‌اید، با اصطلاح «حساب جاری» برخورد کرده‌اید. برای باز کردن یک حساب بانکی، موارد گوناگونی در برابر شما قرار دارند و یکی از این موارد، حساب جاری ...