لطفا چند لحظه صبر کنید ...
از این پس هیچ گونه آگهی وام، ضمانت و سرمایه ای بر روی وام چی درج نخواهد شد. سازو کار جدید وام چی به زودی اعلام خواهد شد.

برای دریافت جدیدترین مقالات مشابه مقاله‌ای که خواندید، ایمیل خود را وارد کنید.

وام قرض الحسنه به زندانیان بدهکار

  • 82
  • 0
  • ۹۷/۰۹/۱۰
  • خواندن: 118 دقیقه
photo 1531413496675 fb7f363c2c45 min

 آیین نامه پرداخت وام قرض‌الحسنه به زندانیان جرایم غیرعمد :

حداکثر وام اعطایی به مددجویان محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیر عمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و بازپرداخت وام و مبلغ اقساط و تعداد آن، مطابق جدول پیوست این آیین نامه خواهد بود بانک‌های کشور موظف شدند به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی جرایم غیرعمدی مانند دیه و همچنین محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری، وام قرض‌الحسنه با بازپرداخت بلندمدت پرداخت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون لوایح دولت بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک زندانیان نیازمند و به استناد جزء «م» بند (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور (موضوع تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی جرایم غیرعمدی مانند دیه و همچنین محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری) آیین نامه اجرایی نحوه پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند را به تصویب رساندند.
بر اساس این آیین‌نامه و در راستای کاهش آمار زندانیان، به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه اولیای دم و مصدومان و سایر خسارت‌های مربوط، طبق ضوابط مندرج در این آیین‌نامه و از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها، وام پرداخت خواهد شد.

 

منظور از مددجویان افرادی است که در نتیجه ارتکاب جرائم غیر عمدی -شبه عمد و خطای محض- به حکم دادگاه، به پرداخت دیه و مانند آن محکوم شده‌اند، همچنین کسانی که به علت ارتکاب سایر جرایم  غیر کلاهبرداری به پرداخت خسارت به اشخاص تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با وزارت دادگستری یا ستاد دیه به نمایندگی از طرف وزارت دادگستری است.
اعطای این وام  ها به صورت قرض‌الحسنه است که پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تایید وزارت دادگستری یا ستاد دیه از طرف این وزارت، از طریق اجرای احکام دادگستری و توسط بانک عامل مستقیماً به محکوم‌له یا اولیای دم یا قائم مقام قانونی آنان پرداخت خواهد شد.

سهم صغیر از وام اختصاص یافته، به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم مقام قانونی وی و در صورت فقدان افراد ذکر شده، به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد.به منظور حسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه تلاش خواهند کرد تا تمایل محکوم له را برای گذشت و موافقت با تخفیف مبلغی از دیه جلب کنند.

امکان پرداخت وام به افراد خیر برای آزادی زندانیان نیازمند

بر اساس آیین نامه اجرایی نحوه پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند، چنانچه افراد خیر تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان نیازمند بدهکار واحد شرایط موضوع این آیین نامه دارند، می توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی نامه و مراجعه به بانک مربوط برای دریافت وام اقدام کنند.
وام اعطایی صرفا برای آزادی شخص معین و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دم مشخص با رعایت مفاد این ماده به مصرف خواهد رسید.

حداکثر وام اعطایی

حداکثر وام اعطایی به مددجویان محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیر عمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و بازپرداخت وام و مبلغ اقساط و تعداد آن، مطابق جدول پیوست این آیین نامه خواهد بود.
در مواردی که محکوم علیه،‌ مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل است، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت باز پرداخت وام قابل افزایش است.
حداکثر وام اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیت های مالی غیر کلاهبرداری به میزان یک سوم حداکثر وام پرداختی به مددجویان محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیر عمد و باز پرداخت اقساط آن، مطابق جدول یادشده خواهد بود.
وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومینی که قادر به پرداخت اقساط خود نمی باشند، با پیشنهاد مدیر عامل ستاد دیه و یا به تشخیص خود تصمیم گیری کند.
جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می گردد و سررسید پرداخت اولین قسط، حداکثر ۳ ماه پس از آزادی مددجو از زندان است.
همچنین توزیع اعتبارات پیش بینی شده در جزء (م) بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور (مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال) به تفکیک هر استان براساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تایید وزارت دادگستری خواهد بود.
ضمنا ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را که بر مبنای گزارش بانک‌های عامل تنظیم گردیده است،‌ در اجرای این آیین نامه، ‌از طریق ستاد دیه مرکز به وزارت دادگستری اعلام کنند.
گزارش مذکور پس از ارزیابی لازم به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.
کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض الحسنه است و بانک‌های عامل، موظفند تسهیلات لازم را جهت انجام بیمه عمر مددجویان به کار گیرند.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هم مکلف شده است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی موضوع جزء (م) بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ اقدام کند.
بانک‌های عامل همچنین موظفند پس از معرفی مددجویان ، نسبت به پرداخت وام مذکور مطابق مقررات اقدام کنند.
این تصویب نامه در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۸۹ به تایید رئیس‌جمهور رسیده و در تاریخ۳۰/۴/۱۳۸۹ توسط معاون اول رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.

 

جدول پرداخت وام به زندانیان واجد شرایط بر حسب مبلغ و مهلت باز پرداخت و میزان قسط ماهانه

ردیف

مبلغ وام (ریال)

مدت باز پرداخت ( ماه)

مبلغ هر قسط ( به ریال)

۱

تا ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰

۵۰۰٫۰۰۰

۲

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۵

حداکثر ۸۰۰٫۰۰۰

۳

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰

حداکثر۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۴

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۵

حداکثر۱٫۱۴۲٫۸۵۷

۵

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰

حداکثر۱٫۲۵۰٫۰۰۰

۶

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۵

حداکثر۱٫۳۳۳٫۳۳۳

۷

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰

حداکثر۱٫۴۰۰٫۰۰۰

۸

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۵

حداکثر۱٫۴۵۴٫۵۳۵

۹

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۰

حداکثر۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۰

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۵

حداکثر۱٫۵۳۸٫۴۶۱

۱۱

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۰

حداکثر۱٫۵۷۱٫۴۲۸

۱۲

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۵

حداکثر۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۳

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۰

حداکثر۱٫۶۲۵٫۰۰۰

۱۴

۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۵

حداکثر۱٫۶۴۷٫۰۵۸

۱۵

۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۰

حداکثر ۱٫۶۶۶٫۶۶۶

۱۶

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰تا  ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵

حداکثر ۱٫۶۸۴٫۲۱۰

۱۷

۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰تا ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۰

حداکثر ۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۸

۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۵

حداکثر ۱٫۷۱۴٫۲۱۰

۱۹

۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۰

حداکثر ۱٫۷۲۷٫۲۷۲

۲۰

۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۵

حداکثر ۱٫۷۴۹٫۱۴۰

۲۱

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۰

حداکثر ۱٫۷۵۰٫۰۰۰

۲۲

۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۵

حداکثر ۱٫۷۶۰٫۰۰۰

۲۳

۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰تا ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۰

حداکثر ۱٫۷۶۹٫۲۴۰

۲۴

۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۵

حداکثر ۱٫۷۷۷٫۷۷۷

۲۵

۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۰

حداکثر ۱٫۷۸۵٫۷۱۴

۲۶

۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۵

حداکثر ۱٫۷۹۳٫۱۰۳

۲۷

۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵۰

حداکثر ۱٫۸۶۶٫۶۶۶

۲۸

۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵۵

حداکثر ۱٫۹۲۵٫۴۸۳

۲۹

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶۰

حداکثر ۲٫۰۶۲٫۵۰۰

۳۰

۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶۵

حداکثر ۲٫۱۸۱٫۸۱۸

۳۱

۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۳۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۷۰

حداکثر ۲٫۲۹۴٫۱۱۷

۳۲

۳۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۷۵

حداکثر ۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۳۳

۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸۰

حداکثر ۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۴

۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸۵

حداکثر ۲٫۵۹۴٫۵۹۴

۳۵

۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۹۰

حداکثر ۲٫۶۸۲٫۲۱۰

۳۶

۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۵۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۹۵

حداکثر ۲٫۷۳۳٫۳۳۳

توجه:

۱-جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می گردد.

۲-سر رسید پرداخت اولین قسط، حداکثر سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان خواهد بود.

ر
۱-جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می گردد.

۲-سر رسید پرداخت اولین قسط، حداکثر سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان خواهد

دیدگاه خود را بیان نمایید

برای ثبت دیدگاه تکمیل بخش های ستاره دار الزامی میباشد.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.