لطفا چند لحظه صبر کنید ...
از این پس هیچ گونه آگهی وام، ضمانت و سرمایه ای بر روی وام چی درج نخواهد شد. سازو کار جدید وام چی به زودی اعلام خواهد شد.

گواهی ضامن وام کمیته امداد

تسهیلات کمیته امداد

تسهیلات کمیته امداد و شکل گیری فعالیت وام دهی کمیته امداد با هدف کمک رسانی به جمعیتی که در تمام دوران زندگی از خیلی کیفیت های زندگی دور بوده اند؛ تشکیل شد. شخصیت های سرشناسی مانند آیت الله روح الله خم ...