لطفا چند لحظه صبر کنید ...

وضعیت قرمز بورس

وضعیت قرمز بورس

رنگ قرمز، هرجا رنگ محبوبی است، انرژی دارد و باعث ایجاد هیجان است داستانش در این جا متفاوت است یا غم می آورد یا سوال می شود چه می شود؟ و استرس زیاد ایجاد می کند. رنگ بورس، قرمز نیست. قرمز رنگی است که ...