لطفا چند لحظه صبر کنید ...

وام یک میلیونی دوم کرونایی

وام یک میلیونی مرحله دوم

وام یک میلیونی دوره دوم در آذر ماه سال 99 بنا به ضرورت کنترل بیماری و تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن کسب و کارها برای تزریق به خانوارهایی با درآمد های غیر ثابت این بار اتفاق می افتد. مهلتی یک هفته برای اعلا ...