لطفا چند لحظه صبر کنید ...
از این پس هیچ گونه آگهی وام، ضمانت و سرمایه ای بر روی وام چی درج نخواهد شد. سازو کار جدید وام چی به زودی اعلام خواهد شد.

وام مسکن کمیته امداد

تسهیلات کمیته امداد

تسهیلات کمیته امداد و شکل گیری فعالیت وام دهی کمیته امداد با هدف کمک رسانی به جمعیتی که در تمام دوران زندگی از خیلی کیفیت های زندگی دور بوده اند؛ تشکیل شد. شخصیت های سرشناسی مانند آیت الله روح الله خم ...

نهاد کمیته امداد

نهاد کمیته امداد جز اولین نهاده هایست که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به دستور رهبر بزرگمان حضرت آیت الله خمینی در 14 اسفند 1357 تشکیل شد. هدف از تاسیس کمیته امداد، امداد رسانی و کمک به بهبود وضع ...