لطفا چند لحظه صبر کنید ...

وام ماسک

طرح وام های تولیدی

طرح وام های تولیدی که در سال 99 برای کمک به جهش تولید بانک ها روی آن مانور می دهند را در این مطلب بررسی می کنیم. وام هایی که اگر به موقع برسند و این رسیدن، دست صاحب امر و متولی واقعی تولید باشد قدم من ...