لطفا چند لحظه صبر کنید ...

وام بانک ملت

تک تک ما در سرزمین عزیزمان اگر در یک قالب واحد جمع شویم؛ آن وقت ملت تلقی می شویم و بانکی هم به نام همه ما وجود دارد به نام بانک ملت. ...