لطفا چند لحظه صبر کنید ...

نماد فاما

تاریخچه نمادهای بورسی

تاریخچه نمادهای بورسی برای آشنایی با نمادهای فعال و انتخاب آن برای پرتفوی نیاز است. در این مطلب سعی شده چند نماد بورسی که در تیر و مرداد امسال حضور پررنگ و اسم پرتکراری داشتند در یک نمای کلی، اطلاعات ...