لطفا چند لحظه صبر کنید ...

مهارت مالی در کودکان

مهارت پس انداز کردن در کودکان

مهارت پس انداز کردن در کودکان یکی از عوامل تقویت سواد مالی در کودکان است. یکی از رفتارهایی که موفقیت هر فردی را تضمین می‌ کند صبر و قدرت به تاخیر انداختن لذت است. درس خواندن برای کنکور به‌ جای رفتن به ...