لطفا چند لحظه صبر کنید ...
از اینجا از سرویس جدید وام‌چی استفاده کنید

فروش سی درصد سهام عدالت

ارزش سهام عدالت آزاد شده

ارزش سهام عدالت آزاد شده در تیرماه چقدر است؟ 30 درصد قسمت آزاد شده آن را باید چگونه مدیریت کرد یا فروخت؟ آیا باز نام نویسی سهام عدالت وجود دارد؟ سهام عدالت با ماهیت بورسی از تدبیر و برنامه رئیس جمهور ...