لطفا چند لحظه صبر کنید ...
از این پس هیچ گونه آگهی وام، ضمانت و سرمایه ای بر روی وام چی درج نخواهد شد. سازو کار جدید وام چی به زودی اعلام خواهد شد.

طرح امید بانک انصار

بانک انصار، طرح تسهیلاتی به نام امید دارد. طرح امید یک یا دو در ماهیت اصلی با هم تفاوت چندانی ندارند. گزارشگر وام چی به یکی از شعب بانک انصار مراجعه کرده و جزئیات طرح را از زبان مدیر شعبه برای کاربران ...