لطفا چند لحظه صبر کنید ...

سامانه مردمی بانک مرکزی

سامانه بانک مرکزی

سامانه بانک مرکزی برای ایجاد یک ارتباط سازنده و پاسخ گویی به موقع به نظرات و شکایت های مشتریان بانک ها به طور رسمی شروع به فعالیت کرد. در این مطلب خبری، خبر آغاز فعالیت رسمی و دلیل راه اندازی سامانه ب ...