لطفا چند لحظه صبر کنید ...

رشدبازار بورس

بازارخوانی در بورس

دلیل ضرورت تابلوخوانی فرض می کنیم شما یک سهم را روی پایه یک قیمت خریداری کرده اید. در زمان خرید به نظرتان شرایط خرید کردن مناسب بوده و احتمال سود کردن هم وجود داشته است، اما در کوتاه مدت شاهد ضرر می ...