لطفا چند لحظه صبر کنید ...

دلار برگ برنده امریکا

ارزی به نام دلار که کافیست حرف آخر آن را به لام تغییر دهید تا واقعیت حال و روزهای این ارز جهانی را درک کنید. دلال بازی هایی که بازار دلار را دستخوش تغییرات غیرواقعی می کند. قرارداد 1944 برتون وودز‌ (B ...