لطفا چند لحظه صبر کنید ...

دریافت وام خودرو

سوییچ ماشینتان در جیبتان است، به قول قدیمی ها بالاخره پاکشی دارید که در گرما و سرما لنگ نمانید و شرمنده زن و بچه نباشید. اما بالاخره ماشینی که سال ها کیلومتر روی کیلومتر انداخته فرسوده می شود. درست که ...