لطفا چند لحظه صبر کنید ...
از این پس هیچ گونه آگهی وام، ضمانت و سرمایه ای بر روی وام چی درج نخواهد شد. سازو کار جدید وام چی به زودی اعلام خواهد شد.

تشخیص طلای بدل

انتشار خبر فروش طلای تقلبی شُک بزرگی به اعتماد افراد خواهان طلا می باشد؛ در ماه های اخیر در چند شهر از کشور عزیزمان، مشتریانی از فروشنده های طلا به علت دغل در فروش طلا، شاکی شدند؛ که کار به شکایت و دا ...