لطفا چند لحظه صبر کنید ...

اعطای تسهیلات با اعتبار سهام عدالت

ارزش سهام عدالت آزاد شده

آخرین اخبار سهام عدالت هول محور اعطای تسهیلات با اعتبار سهام عدالت است. اولین بار، بانک ملی با اپلیکیشن هیوا، اقدام به اعطای این نوع تسهیلات کرد. با موفقیت این روش معاون فناوری و توسعه نوآوری هم خبر ا ...