لطفا چند لحظه صبر کنید ...
از این پس هیچ گونه آگهی وام، ضمانت و سرمایه ای بر روی وام چی درج نخواهد شد. سازو کار جدید وام چی به زودی اعلام خواهد شد.

ادغام نهایی و عملی

بانک های ادغامی با بانک سپه

بانک های ادغامی با بانک سپه برای یکی شدن با بانک مادر باید یک سری موانع را کنار بگذارند و مرحله، مرحله به صورت یکپارچه در بیایند. در این مطلب به بعضی سوالات مهم در مورد مسائل بانکی در این بانک های اد ...