مرور برچسب

آیس

آیس چیست و در نظام بانکداری و و ام گیری چه اطلاعاتی دارد

آیس چیست؟ آیــس به عنوان ارائه دهنده خدمات اعتبـارسنجی، رتبــه اعتبـاری و گــزارش اعتبـاری؛ مطابق قـرارداد با شــرکت «مشاوره رتبه بندی اعتبــاری ایــران» فعالیت می‌ نماید. شرکت مشاوره…
بیشتر...