لطفا چند لحظه صبر کنید ...

آگهی های درخواست سرمایه

200
300
 • سرمایه درخواستی 10 میلیون تومان

جویای سرمایه گذار هستم

منتشر شده 2 روز پیش
 • سرمایه درخواستی 250 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 40 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 2 میلیارد تومان

درخواست وام با سفته

منتشر شده 2 روز پیش
 • سرمایه درخواستی 10 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 100 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 100 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 500 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 250 میلیون تومان

درخواست سرمایه تهران

منتشر شده 4 روز پیش
 • سرمایه درخواستی 10 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 200 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 15 میلیون تومان

وام خرید کالا

منتشر شده 1 هفته پیش
 • سرمایه درخواستی 10 میلیون تومان

سرمایه گذاری ۹۹% موفق

منتشر شده 1 هفته پیش
 • سرمایه درخواستی 14 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 60 میلیون تومان

پذیرش سرمایه گذار اصفهان

منتشر شده 1 هفته پیش
 • سرمایه درخواستی 500 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 30 میلیارد تومان
 • سرمایه درخواستی 50 میلیون تومان
 • سرمایه درخواستی 500 میلیون تومان

متقاضی سرمایه جهت ساخت وساز ...

منتشر شده 2 هفته پیش
  • سرمایه درخواستی 150 میلیون تومان

  نیازمند سرمایه از شهر محمدیه ...

  منتشر شده 2 هفته پیش

   نیازمند سرمایه هستم

   منتشر شده 2 هفته پیش
   • سرمایه درخواستی 50 میلیون تومان
   • سرمایه درخواستی 300 میلیون تومان

   جذب سرمایه جهت تولیدی مشهد ...

   منتشر شده 2 هفته پیش
   • سرمایه درخواستی 50 میلیون تومان

   متقاضى سرمايه

   منتشر شده 2 هفته پیش
   • سرمایه درخواستی 50 میلیون تومان
   • سرمایه درخواستی 40 میلیون تومان
    • سرمایه درخواستی 180 میلیون تومان
    • سرمایه درخواستی 150 میلیون تومان
    • سرمایه درخواستی 150 میلیون تومان
    • سرمایه درخواستی 200 میلیون تومان
    • سرمایه درخواستی 5 میلیارد تومان
    • سرمایه درخواستی 40 میلیون تومان
    • سرمایه درخواستی 200 میلیون تومان
    • سرمایه درخواستی 100 میلیون تومان
    • سرمایه درخواستی 14 میلیون تومان
    • سرمایه درخواستی 40 میلیون تومان
    • سرمایه درخواستی 35 میلیون تومان

    دکتر نیازمند سرمایه برای مطب ...

    منتشر شده 3 هفته پیش
    • سرمایه درخواستی 100 میلیون تومان

    تولیدرشته پلویی واش

    منتشر شده 3 هفته پیش
    • سرمایه درخواستی 500 میلیون تومان

    درخواست سرمایه

    منتشر شده 3 هفته پیش
    • سرمایه درخواستی 300 میلیون تومان
    • سرمایه درخواستی 500 میلیون تومان

    جذب سرمایه گذار در دامغان ...

    منتشر شده 3 هفته پیش
    • سرمایه درخواستی 3 میلیارد تومان

      نيازمند سرمايه گذار تهران ...

      منتشر شده 3 هفته پیش
      • سرمایه درخواستی 50 میلیون تومان

      نیاز به سرمایه با سوددهی بالا ...

      منتشر شده 3 هفته پیش
      • سرمایه درخواستی 100 میلیون تومان