لطفا چند لحظه صبر کنید ...

پرداخت وام و سرمایه تهران

سرمایه گذار 1 هفته پیشنردبان
شهرتهران
حداقل سرمایه گذاری500,000,000 تومان
حداکثر سرمایه گذاری12,000,000,000 تومان
توضیحات

🔺سابقه ما اعتبارماست🔺
🔹 انواع وام بانكى 🔹
🔺خريد ملك
🔺 خريد خودرو
🔺خريد تجهيزات
🔹تا ٧٠٪؜ ارزش ملك
🔺بدون پيش پرداخت 🔺
🔹 با باز پرداخت ٣ ساله 🔹٥ ساله 🔹٧ساله
زير نظر وكيل دادگسترى
🔹٤٠٠ ميليون به بالا
🔺تسويه پايان كار 🔺
🔹١٨سال سابقه درخشان 🔹

پرداخت ريالى وجه به افراد قبل از گرفتن وام يا سرمايه ممنوع است.(پیام وام چی)****

وام چی هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد، قبل از انجام معامله حتما راهنمای معامله امن را مطالعه کنید.

راهنمای معامله امن