لطفا چند لحظه صبر کنید ...

پرداخت وام و سرمایه ازاد تهران

سرمایه گذار 2 ماه پیشنردبان
شهر تهران
حداقل سرمایه گذاری 30,000,000 تومان
حداکثر سرمایه گذاری 500,000,000 تومان
توضیحات

پرداخت وام و سرمایه ازاد
پرداخت ریالی وجه به افراد قبل از گرفتن وام یا سرمایه ممنوع است (پیام وام چی)******

وام چی هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد، قبل از انجام معامله حتما راهنمای معامله امن را مطالعه کنید.

راهنمای معامله امن