لطفا چند لحظه صبر کنید ...

پرداخت وام بر روي ملك تا ٧٠٪؜ ارزش تهران

سرمایه گذار 3 هفته پیشنردبان
شهرتهران
حداقل سرمایه گذاری100,000,000 تومان
حداکثر سرمایه گذاری200,000,000,000 تومان
توضیحات

پرداخت وام تا ٧٠٪؜ ارزش ملك
تهران، كرج و حومه
سود ٤ تا ٦ درصد ماهيانه به صورت مضاربه

پرداخت ریالی وجه به افراد قبل از گرفتن وام یا سرمایه ممنوع است (پیام وام چی)******

پیام وام چی

پیش از دریافت سرمایه، هیچ مبلغی تحت عنوان پیش پرداخت به سرمایه گذار نپردازید.

وام چی هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد، قبل از انجام معامله حتما راهنمای معامله امن را مطالعه کنید.

راهنمای معامله امن