لطفا چند لحظه صبر کنید ...

پرداخت سرمایه روی اسناد مسکونی و تجاری مشهد

سرمایه گذار 1 ماه پیش
شهر مشهد
حداکثر سرمایه گذاری 200,000,000,000 تومان
توضیحات

ارائه وام 80-70 درصد ارزش سند کارشناسی شده و انتقال سند 50 درصد ارزش کارشناسی شده
پوشش تمام استان خراسان رضوی و تهران

پرداخت ریالی وجه به افراد قبل از گرفتن وام یا سرمایه ممنوع است (پیام وام چی)******

وام چی هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد، قبل از انجام معامله حتما راهنمای معامله امن را مطالعه کنید.

راهنمای معامله امن