لطفا چند لحظه صبر کنید ...
شهرتهران
حداقل سرمایه گذاری200,000,000 تومان
حداکثر سرمایه گذاری2,000,000,000 تومان
توضیحات

پیرو وامهای قبلی
وامهای جدید با تغییر مبالغ پایه و حداکثری از سوی سرمایه گذاران
مدارک:شناسامه،کارت ملی،فیش منزل(آب،برق یا گاز)
کدپستی
مدت زمان وام 30تا40روز کاری
(نرخ) اعتبار سنجی،پرونده سازی

پرداخت ریالی وجه به افراد قبل از گرفتن وام یا سرمایه ممنوع است (پیام وام چی)******

وام چی هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد، قبل از انجام معامله حتما راهنمای معامله امن را مطالعه کنید.

راهنمای معامله امن