لطفا چند لحظه صبر کنید ...

اجاره سند جهت دريافت وام موجود ميباشد

سرمایه گذار 3 ماه پیش
شهر تهران
حداقل سرمایه گذاری 800,000,000 تومان
حداکثر سرمایه گذاری 9,000,000,000 تومان
توضیحات

اجاره سند جهت دريافت أنواع وام و دادگاه موجود ميباشد
پرداخت سرمايه ازاد اسناد تهران و شهرستان
مسكوني ، تجاري ، زمين ، زمين كشاورزي ، روستايي
قولنامه اي
سراسر كشور

پرداخت هرگونه وجه به افراد قبل از گرفتن وام یا سرمایه مطلقا ممنوع است(پیام وام چی)

وام چی هیچ گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد، قبل از انجام معامله حتما راهنمای معامله امن را مطالعه کنید.

راهنمای معامله امن