لطفا چند لحظه صبر کنید ...

راهنمای معامله امن

امن معامله کنید

۱- با کسانی معامله کنید که امکان ملاقات حضوری با آنها پیش از انجام معامله وجود داشته باشد.
۲- هرگز پیش از به قطعیت رسیدن معامله هزینه‌ای پرداخت نکنید ( چه ضامن، چه فروشنده ی وام) .
۳- اگر فروشنده اطلاعات شخصی یا اطلاعات حساب بانکی خود را ارائه کرد،‌ دلیل کافی برای اعتماد شما به ایشان نیست؛ ممکن است اطلاعات شخص دیگری مورد سوء‌استفاده قرار گرفته باشد.
۴- برای اطمینان طرفین باید قرار داد محضری امضا کنند و در صورت لزوم هر دو طرف یا یکی از آن ها باید چک و یا سفته بر اساس شرایط وام و توافق ارائه دهند.

در مواقع زیر بیشتر احتیاط کنید

۱- قیمت و شرایط معامله ارائه شده بیش از حد عالی به نظر می‌رسد.
۲- فروشنده یا خریداری که بی‌دلیل و به طرزی مشکوک اطلاعات حساب بانکی شما را می‌پرسد.
۳- می‌خواهید مبلغ قابل توجهی به کسی که نمی‌شناسید، بپردازید. سعی کنید در محلی امن مانند پایگاه‌های پلیس یا شعب بانک‌ها قرار بگذارید.
تذکر: تکمیل مراحل ثبت نام در سایت وام چی به منزله مطالعه و پذیرش قوانین  و مقررات از طرف شما خواهد بود.

در صورت ایجاد مزاحمت برای شما، می‌توانید با مراجعه به سایت پلیس فتا،‌ از اطلاعات تماس پلیس فتای محل سکونت خود آگاه شده و موضوع را از آن طریق پیگیری کنید.