لطفا چند لحظه صبر کنید ...
از اینجا از سرویس جدید وام‌چی استفاده کنید

برای دریافت جدیدترین مقالات مشابه مقاله‌ای که خواندید، ایمیل خود را وارد کنید.

ضمانت از دیدگاه حقوقی و انواع ضمانت هایی که افراد می توانند از آن استفاده کنند

  • 0
  • 20/06/03
  • خواندن: 6 دقیقه
ضمانت از دیدگاه حقوقی را بشناسیم زیرا این روزها قاعده جدیدی در ضمانت شکل گرفته (البته قبلاً هم بوده اما اینقدر استفاده نمی شده) که در قبال مبلغی ضمانت هر فردی، حتی غریب را انجام می دهند. هر چقدر هم در این ضمانت مبلغ جا به جا شود اگر فرد ضمانت خواه به قولش وفا نکند، نمی ارزد؛ در ادامه مطلب ضمانت از دیدگاه حقوقی باید ببینیم حکایت حقوقی این واکنش تجاری چیست...
ضمانت از دیدگاه حقوقی

ضمانت کفالت از دیدگاه حقوقی

این نوع ضمانتی که می گوییم، می تواند در کسب و کارهای استارت آپی اتفاق بیفتد و به آن ضمانت کفالت می گویند.

*ضمانت کفالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل طرف حاضر و شاهد، شخص ثالثی را تعهد می‌کند. یعنی عهدی که بین ضامن و مضمون‌‌له (طلبکار) منعقد می‌شود که در نتیجه آن ضامن، دین مضمون‌عنه (مدیون) را در مقابل مضمون‌له به عهده می‌گیرد تا آن را بپردازد.

*دین باید هم موجود و هم مشروع باشد و در اوصاف نیز اگر ضمان بدون هیچ قید و شرطی متعهد شده باشد، دین مضمون‌عنه را با تمام اوصاف و خصوصیت‌ های آن، باید عهده بگیرد.

ضمان کفالت کیفری است.

موضوع ضمان کفالت در امور کیفری، جزو قراردادهای تأمین کیفری است. و به ماده ۷۳۴ قانون مدنی بر می گردد. باید توجه کرد که مجازات های کیفری هم مسبوق به سابقه کردن فرد ضامن را در پی دارد.

در صورت بروز مشکل وظیفه ضامن چیست؟

اگر ضامن به مشکل برخورد کرد، نمی تواند بگوید در رودروایسی ضمان کرده یا به او ربطی ندارد. یک پول اندکی گرفته حالا بیاید ده برابرش را پس بدهد؛ این ها دلیل محکمه پسندی نیست. ضامن اگر در قبال ضمانتش پول گرفته پس در عقد قرارداد؛ وثیقه، سفته یا هر چیز بها داری را معادل تمام اقساط که از قبل حساب شده به عنوان گرو برای خودش برداشته که باید برپایه آن اقدام کند.

ضمانت از باب آشنایی در حقوق

اگر هم ضمانت از باب آشنایی بوده است می تواند، دادخواستي عليه بدهکار بدهد و پولي را که به طلبکار و يا بانک مي دهد، بعدها از بدهکار و يا مضمون عنه (ضمانت شده از وي) پس بگيريد.

اذن بدهکار

هر فردی که ضامن یک نفر می شود باید در قرارداد ضمانتی خود اذن بدهکار را بگیرد تا در موقعی که می خواهد از وی شکایت کند، بتواند دادخواست خود را به انجام برساند. در زمان ضمانت، اراده بدهکار برای ضمانت در دادگاه مورد قبول نیست و با اذن بدهکار که در آغاز با آینده نگری در قرارداد اخذ شده، دادگاه کار دارد.

ماده ۷۰۱ قانون مدنی

به موجب ماده ۷۰۱ قانون مدنی «ضمان عقدی لازم است و ضامن یا مضمون‌له نمی‌تواند آن را فسخ کنند.» عقد لازم عقدی است که هیچ کدام طرفین معامله اجازه فسخ قرارداد را ندارند مگر با شروط قانونی که قانون آن ها را مشخص و یا در قرارداد ذکر شده باشد. اگر در قرار داد یکی از دو طرفین فوت کنند یا مجنون شود قرارداد به خودی خود فسخ شده اما در تداوم آن و تبعاتش هیچ تاثیری ندارد.

ضمانت بعد از فوت

ضمانت و قرارداد ضمانی بعد از فوت پابرجاست. فردی هرچقدر میراث داشته باشد و هر تعداد وراث به حال طلب وثیقه فرقی ندارد. اگر خانه ضمانت بانک است تا فروخته شود اول بانک مبلغش را بر می دارد. مال منقولی وجود داشته باشد در صورت لزوم و عدم تعهد بدهکار اولیه باید تمام و یکجا پرداخت گردد تا ضمانت فرد به سرانجام برسد. برای همین می باشد که بیشتر بانک ها اغلب ضمانت افراد بالای ۶۵ سال را مردود می دانند تا بعدها از نظر حقوقی برای وصول طلبشان در صورت نیاز به مشکل ورثه ایی برنخورند.

زمان وصول دین

بحث زمان تعهد ضامن که باید دین خود را در موعدی که در عقد ضمان مقرر است، به مضمون‌له تأدیه(پرداخت) کند و مضمون‌له هم نمی‌تواند قبل از سررسید آن، طلب خود را از ضامن بخواهد؛ هرچند زمان تادیه دین اصلی گذشته باشد.

ضمانت زنجیره ایی چیست؟

گاهی چند نفر به صورت مراتبی ضامن هم می شوند. قانون برای این مورد هم در ماده ۶۸۸ قانون مدنی به صراحت ذکر مسئله کرده است و در صورت بروز مشکل باید بنا بر نظریه نقل ذمه به ذمه با تحقق ضمانت هر یک از ضامنین، دین ضامن قبلی، به ضامن بعدی منتقل می‌شود و آخرین نفر ضامن است که مدیون مضمون‌له تلقی می‌شود و مضمون‌له فقط حق رجوع به او را دارد. حال پس از پرداخت دین توسط آخرین ضامن، فقط حق دارد به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همین ترتیب، هر ضامن به مضمون‌عنه خود رجوع می‌کند.

ماده ۷۲۲ برای ضمانت مراتبی چه می گوید؟

ماده ۷۲۲ قانون مدنی می‌گوید ضامنِ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی را ندارد و باید به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد.

قانون تجارت در عقد قرارداد

زمانی که فردی می خواهد قراردادی را تنظیم کند باید به قانون تجارت مواد۴۱۱-۴۰۲ مراجعه که در مورد قوانین حقوقی عقد قراردادها و کم و کیفشان توضیح داده است.

تفسیر قانون ضمانت در حقوق

در تفسیر قانون های ضمانتی در هنگام نیاز (مواد۴۰۲ و مواد۴۰۳ قانون تجارت که به ضمان ساده و ضمان تضامنی بر می گردد و در صورت لزوم ماده ۱۰ قانون مدنی) اجرا می شود.

گرفتن چک برای ضمانت

اگر قرار است در صورت ضمانت برگه چکی، حالا سفید امضا یا با رقم مشخص توافق شده بگیرید بخواهید فرد بدهکار که در قبال مبلغی ضمانتش کرده اید پشت چک را توسط یک فرد دیگر معتبر برایتان پشت نویسی کند. در پشت نویسی دقیقاً ذکر گردد پرداخت مبلغ این چک تماماً ضمانت می شود. با ذکر دقیق نام، مشخصات و گرفتن اثر انگشت طرف ضامن فردی که ضمانت بانکیش می کنید.(از ضمانت های زنجیره ایی می شود.)

جای فسخ را شرط کنید.

هنگامی که قرار است ضامن فردی غریب شوید و درصدی را دریافت کنید در قراردادی که برای خودتان مکتوب می کنید حتماً شروط فسخ کردن را قرار دهید تا در صورت پشیمانی یا احتمال بروز مشکل، دلیلی برای فسخ پیدا و آن را اعمال کنید. همانطور که در مطلب قبل توضیح دادیم ضمان، قراردادی لازم و در صورت شرط یا حدود قانونی که حدش را مشخص کردیم قابلیت فسخ ندارد.

گرفتن برات برای ضمانت از دیدگاه حقوقی

می توانید از فرد بخواهید براتی به عنوان مبلغی در صورت نیاز برای انتقال به بانک به شما در صورت ضمانتتان تهیه کند. البته پیشنهاد وام چی این است که در قبال ضمانت برات نگیرید. برات چون سه طرف معامله دارد و هنگامی که ضمانت شونده دین خود را به موقع نداد؛ مسلماً از تحقق برات هم بر نمی آید.

گرفتن سفته

برای ضمانت کردن گرفته سفته گزینه مناسب تری است چون وقتی فرد با پرداخت مبلغی از بانک سفته می خورد بانک متعهد پرداخت بدهیش می شود و با در نظر گرفتن اینکه سفته عندالمطالبه بوده، هر زمانی که فرد خواست مورد وصول می باشد و نقدینگی است. البته باید بگوییم سفته باید قید شود در باب ضمانت و شرط استفاده در زمان مشخص معلوم شود.

نکته در مورد سفته از دیدگاه حقوقی ضمانت است

پس از تهیه سفته، متنی را ‌‌می‌بینید که در حاشیه آن درج شده است که این متن بیان کننده سقف مبلغی است که شما ‌‌می‌توانید نسبت به پرداخت آن تعهد دهید. این نکته را مدنظر داشته باشید که این متن بیانگر سقف مبلغ است، به معنای عدم نیاز برای درج دقیق مبلغ مورد نظر شما نخواهد بود. لذا به سقف تعیین شده در حاشیه اکتفا نکنید و مبلغ مورد نظر خود را به صورت دقیق ذکر نمایید. یادتان باشد که درج مبلغ مورد نظر به حروف الزام خواهید داشت.

بیانی آشکار از ضمانت

همه این ها را عنوان کردیم که بگوییم در تفسیر قانون مدنی از دیدگاه حقوقی  در مورد ضمانت گفته می شود ضمانت اگر می کنید آگاهانه و با سنجیدن تمام جوانبش باشد چون در صورت شانه خالی کردن بدهکار اصلی فرد، ضمان تنها مرجع بازپرداخت نهایی می باشد.

دیدگاه خود را بیان نمایید

برای ثبت دیدگاه تکمیل بخش های ستاره دار الزامی میباشد.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.