لطفا چند لحظه صبر کنید ...

برای دریافت جدیدترین مقالات مشابه مقاله‌ای که خواندید، ایمیل خود را وارد کنید.

وام شرکت های دانش بنیان کمکی به مشاغل تاثیرگذار برای پیشرفت کشور

 • 2
 • ۹۹/۱۱/۱۱
 • خواندن: 23 دقیقه
وام شرکت دانش بنیان

محصولات شرکت دانش بنیان برای وام چیست ؟

محصولات شرکت دانش بنیان برای وام این گونه تعریف می شود. به کالا یا خدماتی که در حوزه فناوری های در سطح بالا یا متوسط به بالا باشند به این معنا که دانش فنی طراحی و تولید نمونه آزمایشگاهی یا صنعتی محصولات به دلیل پیچیدگی فنی به سختی قابل کپی برداری بوده و کسب آن نیازمند تحقیق و توسعه قابل توجه باشد و منجر به ایجاد ارزش افزوده محصول شده باشد.

صندوق پژوهش و فناری چیست

خاستگاه قانونی صندوق های پژوهش و فناوری، ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است که در آن آمده است: « به منظور ایجاد زمینه مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش ها و فن آوری های کاربردی توسعه ای، دولت مجاز است در تاسیس صندوق های غیردولتی مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق های دولتی موجود می باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که امکان استفاده صندوق ها از یارانه تسهیلات مالی طی سالهای اجرای برنامه فراهم شود.»

ارائه منابع وام دهی شرکت دانش بنیان

ارائه تسهیلات به شرکت های فناور و دانش بنیان با استفاده از سه منبع تامین مالی: 1.صندوق نوآوری و شکوفایی 2.معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 3.منابع داخلی صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری هر استان

شرکت دانش بنیان نوپا نوع یک

شرکت های دانش بنیان نوپای نوع یک، به مجموعه ای شرکت ها اطلاق می شود که فاقد اظهار نامه مالیاتی سال مالی گذشته خود بوده و یا درآمدی در سال مالی گذشته نداشته باشند. . محصول پیش بینی شده برای این دسته از شرکت ها باید به مرحله ی تولید رسیده و یا حداقل در حد نمونه ی آزمایشگاهی ساخته شده باشد. این محصول علاوه بر داشتن طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه ، باید از سطح فناوری بسیار بالایی برخوردار بوده و ارزش افزوده زیادی را ایجاد نمایند تا مشمول فهرست کالا و خدمات دانش بنیان سطح یک گردند.

شرکت دانش بنیان نوپا نوع دو

شرکت های دانش بنیان نوپای نوع دوم، به مجموعه ای شرکت ها اطلاق می شود که فاقد اظهار نامه مالیاتی سال مالی گذشته خود بوده و یا درآمدی در سال مالی گذشته نداشته باشند. . محصول پیش بینی شده برای این دسته از شرکت ها باید به مرحله ی تولید رسیده و یا حداقل در حد نمونه ی آزمایشگاهی ساخته شده باشد. این محصول علاوه بر داشتن طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه ،  از سطح فناوری کمتر پیچیده ای نسبت به شرکت های دانش بنیان نوپا نوع یک برخوردار بوده اند.

تفاوت شرکت دانش بنیان نوع اول و دوم

تنها تفاوتی که شرکت های دانش بنیان نوپا نوع دو یا شرکت های دانش بنیان نوپا نوع یک دارند، در عدم معافیت مالیاتی است، اما در بقیه مزایا با یکدیگر کاملا برابرند.

تسهیلات قرض الحسنه ارتقای نمونه‌سازی

این تسهیلات جهت نمونه سازی محصول دانش بنیان ( مشروط به وجود نمونه اولیه یا آزمایشگاهی ) و یا ارتقاء محصول ( ایجاد ویژگی های فنی و عملکردی جدید ) اعطاء می گردد.

نرخ تسهیلات = 4 درصد

سقف تسهیلات = حداکثر 5 میلیارد ریال

تصویب مبلغ تسهیلات با توجه به نظر کارشناس ارزیابی

دوره‌ ساخت + دوره تنفس + دوره بازپرداخت = حداکثر 48 ماه

پرداخت تسهیلات به شکل مرحله‌ای و با نظارت

تسهیلات جعاله سرمایه در گردش تحت قرارداد

این تسهیلات جهت تامین مالی فروش محصولات دانش بنیان شرکت هاست. تسهیلات سرمایه در گردش می تواند بر اساس قراردادهای جاری و یا جهت تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز تولید سالانه شرکت اعطاء گردد .

نرخ تسهیلات = 11 درصد

سقف تسهیلات = حداکثر 50 میلیارد ریال

تصویب مبالغ کمتر از 5 میلیارد ریال با نظر کارشناسی صندوق فارس

تصویب مبالغ بیشتر از 5 میلیارد ریال با نظر کمیته تخصصی صندوق نوآوری و شکوفایی

دوره‌ ساخت + تنفس + دوره بازپرداخت = حداکثر 33 ماه

پرداخت تسهیلات به شکل مرحله‌ای و با نظارت

تسهیلات فروش اقساطی (لیزینگ و استصناع)

این نوع تسهیلات به منظور توسعه بازار محصولات دانش بنیان ارائه می گردد و به دو شکل لیزینگ ( جهت محصولات آماده تحویل ) و استصناع ( جهت محصولاتی که سفارش ساخت گرفته می شود ) اعطا می گردد

تحویل محصول و واریز مبلغ تسهیلات به حساب فروشنده (شرکت دانش بنیان)

تامین وثیقه و پرداخت اقساط توسط خریدار

نرخ تسهیلات = 9 درصد

سقف تسهیلات = حداکثر 20 میلیارد ریال

تصویب مبالغ کمتر از 5 میلیارد ریال با نظر کارشناسی صندوق فارس

تصویب مبالغ بیشتر از 5 میلیارد ریال با نظر کمیته تخصصی صندوق نوآوری و شکوفایی

دوره تنفس + دوره بازپرداخت = حداکثر 36 ماه

پرداخت تسهیلات به شکل یکجا

پرداخت تسهیلات به شکل یکجا در لیزینگ و به صورت مرحله ای در استصناع تامین وثیقه در لیزینگ فقط توسط خریدار و الزام به تامین وثیقه توسط خریدار و فروشنده دراستصناع

تسهیلات قبل تولید صنعتی

این نوع تسهیلات جهت هزینه اولیه تجهیز و آماده سازی خط تولید طراحی صنعتی و تولید آزمایشی و بازاریابی اعطا می گردد،

نرخ تسهیلات 11 درصد

سقف تسهیلات 20 میلیارد ریال

تصویب مبالغ کمتر از 5 میلیارد ریال با نظر کارشناسی صندوق فارس

تصویب مبالغ بیشتر از 5 میلیارد ریال با نظر کمیته تخصصی صندوق نوآوری و شکوفایی

دوره تنفس + دوره بازپرداخت = حداکثر 36 ماه

پرداخت به صورت مرحله ای و با نظارت

تسهیلات تولید صنعتی

این نوع تسهیلات جهت بخشی از هزینه های تامین مکان تولید، نصب و راه اندازی تاسیسات زیربنایی و نصب و راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی اعطا می گردد.

نرخ تسهیلات 11 درصد

سقف تسهیلات 20 میلیارد ریال

تصویب مبالغ کمتر از 5 میلیارد ریال با نظر کارشناسی صندوق هر استان

تصویب مبالغ بیشتر از 5 میلیارد ریال با نظر کمیته تخصصی صندوق نوآوری و شکوفایی

دوره تنفس + دوره بازپرداخت = حداکثر 36 ماه

پرداخت به صورت مرحله ای و با نظارت

فرآیند درخواست تسهیلات نوآوری و شکوفایی

ارائه درخواست تسهیلات به صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری هر استان

بررسی اولیه درخواست توسط صندوق هر استان و اعلام نتیجه به مشتری

تکمیل مدارک و مستندات توسط درخواست کننده

ارزیابی و کارشناسی درخواست تسهیلات توسط صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری هر استان

تصویب تسهیلات کمتر از 500 میلیون تومان توسط صندوق هر استان و تصویب تسهیلات بالای 500 میلیون تومان توسط صندوق نوآوری و شکوفایی

تشکیل پرونده و عقد قرارداد و تامین وثایق لازم

ارجاع مدارک به صندوق نوآوری و شکوفایی جهت پرداخت مرحله ای تسهیلات به درخواست کننده

نظارت و ارزیابی توسط صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری هر استان

وام صندوق نوآوری برای مقابله با کرونا برای شرکت دانش بنیان

صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه فعالیت‌ها و حمایت‌های خود در حوزه مقابله با شیوع کرونا، پس از تامین مالی شرکت‌های فعال در حوزه ساخت تجهیزات و لوازم مرتبط، در برنامه جدید خود با هدف حمایت و کمک به تداوم کسب و کار شرکت‌های کوچک (نیروی انسانی کمتر از 50 نفر یا فروش کمتر از 20 میلیارد ریال در سال 98) آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، در مرحله اول تسهیلات با شرایط زیر را برای شرکت‌‌های دانش‌بنیان، شتابدهنده‌ها و تأمین‌کنندگان فضاهای کار اشتراکی طراحی و اجرا می‌کند.

مرحله دوم تسهیلات

در مراحل بعدی تسهیلات و حمایت‌هایی برای واحدهای فناور، خلاق و استارت‌آپ‌ها نیز در نظر گرفته شده است.

مبلغ تسهیلات تا سقف 500 میلیون تومان
بهره تسهیلات 9 درصد
دوره پرداخت 6 ماه
دوره تنفس 6 ماه
دوره بازپرداخت 12

 

* پرداخت این تسهیلات مشروط بر حفظ اشتغال 90 درصدی شرکت است.
* تضامین این تسهیلات تا سقف 200 میلیون تومان با اخذ چک و سفته شرکت و بیش از آن با اخذ چک و سفته و ضامن معتبر قابل پرداخت است.

 شرایط بهره‌مندی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان

 • نیروی انسانی کمتر از 50 نفر یا فروش کمتر از 2 میلیارد تومان در سال 98
 • میزان تسهیلات تا سقف 500 میلیون تومان براساس هزینه‌ها، فروش، حقوق و دستمزد پرداختی شرکت تعیین می‌گردد.

شرایط آسیب‌دیدگی

 احراز یکی از شروط زیر لازم است:

 • کاهش نسبت فروش زمستان بر کل سال 98 در مقایسه با همین نسبت در سال 97
 • کاهش رتبه الکسا در سه ماهه گذشته
 • کاهش تعداد نصب، کاربر فعال یا ترافیک داده در دوران شیوع ویروس کرونا تا تاریخ درخواست نسبت به دوره زمانی مشابه قبل از آن
 • شرکت‌های فعال در حوزه‌های گردشگری، سلامت غیردیجیتال، صنایع دستی، اسباب‌بازی و سرگرمی، حمل و نقل هوشمند، دیداری، شنیداری، معماری، هنری و رسانه‌ای

شرایط بهره‌مندی شتابدهنده‌های دانش‌بنیان

 • مستقر در استان تهران ٥00 ميليون تومان
 • مستقر در ساير استان ها متناسب با تعداد تیم‌های کاری سال 98 و اسناد هزینه‌کرد بین 400 تا 500 ميليون تومان

شرایط بهره‌مندی شتابدهنده‌ها و تأمین‌کنندگان فضای کار اشتراکی (غیردانش‌بنیان)

 • شتاب‌دهنده‌های غیردانش‌بنیان متناسب با محل استقرار، تعداد تیم‌کاری و اسناد هزینه‌کرد بین 300 تا 500 میلیون تومان
 • تامین‌کنندگان فضای اشتراکی متناسب با ابعاد و عملکرد بین 150 تا 300 میلیون تومان

تسهیلات به شرکت های خلاق کوچک آسیب‌دیده بر اثر شیوع کرونا

صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه فعالیت‌ها و حمایت‌های خود در حوزه مقابله با ویروس کرونا، پس از تامین مالی شرکت‌های فعال در حوزه ساخت تجهیزات و لوازم مرتبط و همچنین حمایت و کمک به تداوم کسب‌وکار شرکت‌های دانش بنیان کوچک، شتابدهنده‌ها و تأمین‌کنندگان فضاهای کار اشتراکی آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، در مرحله دوم این برنامه با هدف حمایت و کمک به تداوم کسب و کار شرکت‌های خلاق کوچک (نیروی انسانی کمتر از 50 نفر یا فروش کمتر از 20 میلیارد ریال در سال 98) آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، تسهیلات با شرایط زیر را طراحی و اجرا می‌کند. در مراحل بعدی تسهیلات و حمایت‌هایی برای شرکت‌های دانش‌بنیان بزرگ و شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری نیز در نظر گرفته شده است که به زودی از طریق وبگاه و شبکه‌های اجتماعی صندوق نوآوری وشکوفایی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مبلغ تسهیلات تا سقف 400 میلیون تومان
بهره تسهیلات 9 درصد
دوره پرداخت 6 ماه
دوره تنفس 6 ماه
دوره بازپرداخت 12 ماه

 

فهرست شرکت‌های خلاق آسیب دیده توسط دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق تایید شده و توسط صندوق نوآوری و شکوفایی برای اخذ تسهیلات به صندوق های پژوهش و فناوری معرفی می‌شوند.

* پرداخت این تسهیلات مشروط بر حفظ اشتغال 90 درصدی شرکت مطابق با لیست بیمه
* تضامین این تسهیلات تا سقف 200 میلیون تومان با اخذ چک و سفته شرکت و بیش از آن با اخذ چک و سفته و ضامن معتبر قابل پرداخت است.

شرایط بهره‌مندی شرکت‌های خلاق کوچک :

 • نیروی انسانی کمتر از 50 نفر یا فروش کمتر از 20 میلیارد ریال در سال 98
 • کاهش نسبت فروش زمستان سال 98، در مقایسه با سال 97
 • کاهش رتبه الکسا یا میزان نصب یا کاربر فعال
 • میزان تسهیلات تا سقف 400 میلیون تومان براساس هزینه‌ها، فروش و حقوق و دستمزد پرداختی شرکت تعیین می‌گردد.

شرایط آسیب‌دیدگی

احراز یکی از شروط زیر باید باشد:

 • کاهش نسبت فروش زمستان بر کل سال 98 در مقایسه با همین نسبت در سال 97
 • کاهش رتبه الکسا در سه ماهه گذشته
 • کاهش تعداد نصب، کاربر فعال یا ترافیک داده در دوران شیوع ویروس کرونا تا تاریخ درخواست نسبت به دوره زمانی مشابه قبل از آن<
 • شرکت‌های فعال در حوزه‌های گردشگری، سلامت غیردیجیتال، صنایع دستی، اسباب‌بازی و سرگرمی، حمل و نقل هوشمند، دیداری، شنیداری، معماری، هنری و رسانه‌ای
 نتیجه گیری از وام های دانش بنیان

در این مطلب سعی شد از تمام منابع معتبر وام هایی که به شرکت های دانش بنیان و منابع وامی این نوع فعالیت ها تعلق می گیرد برای کاربران گردآوری (تا کمکی به این نوع مشاغل تاثیر گذار در پیشرفت کشور عزیزمان ایران است) شود.

دیدگاه خود را بیان نمایید

برای ثبت دیدگاه تکمیل بخش های ستاره دار الزامی میباشد.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 • 0901***1926 ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ در ۵:۱۵ ق٫ظ

  من ۱۰۰میلیون وام میخوام فقط باسفته ن۶ چک دارم نهم ضامن نه پیش پرداخت چه کارکنم میتونم ماهی دومیلیون بدم راهنماییم کنید دراسلام شهرم وام فوری ۱هفته سفق ۱۰۰میلیون فقط باسفته

  • پشتیبان ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ در ۶:۳۰ ق٫ظ

   درود بر شما
   وقتتون بخیر
   وام های روی سایت بانکی هستند و نیازمند ضامن
   بررسی لیست سرمایه گذاران وام چی میتواند برای شما مفید واقع شود دوست عزیز
   با احترام