سهام عدالت روزنه امید سهامداران عدالت برای گرفتن سود از دنیای بورس

0

سهامداران سهام عدالت

تعداد کل سهامداران سهام عدالت عبارت است از 494،741،152 نفر که در تاریخ 17/02/1399 اعلام شده است. سهام عدالت در مقاطع گذشته و بر اساس قوانین و مقررات مصوب، طی 19 مرحله بین گروه های مشخص از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، روستاییان و عشایر، کارگران فصلی و ساختمانی، کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری و… توزیع شده است

سهم های متشکل در سبد سهام عدالت

سهام عدالت مجموعه ای از سهم های ۴9 شرکت است که 36 شرکت از آن ها در بورس حضور دارند و 13 شرکت دیگر هنوز وارد بورس نشده اند. سازمان خصوصی سازی به صورت مستمر پیگیری های الزم را برای ورود شرکت های غیر بورسی حاضر در سبد سهام عدالت به بورس انجام می دهد. ورود شرکتها به بورس، مطابق مقررات، مستلزم احراز برخی شرایط است که به تدریج انجام خواهد شد.

انتخاب سهام غیرمستقیم عدالت و سرنوتش

در صورت انتخاب آزاد سازی به روش غیر مستقیم، مالکیت و مدیریت سهام عدالت فرد، با لحاظ مراتب ذیل از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی ساماندهی خواهد شد و فردی که این روش را انتخاب کرده، نمیتواند سهم های موجود در بسته سهام عدالت را به طور مستقیم و موردی به فروش برساند. در این روش سود یا زیان احتمالی به سهامدار بر اساس عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری استانی خواهد بود.

تکلیف 13 شرکت غیربورسی در سهام مستقیم

افرادی که روش مستقیم را انتخاب نموده اند سود عایدی از سهام 36 شرکت بورسی را مانند سایر فعالند بورس دریافت خواهند کرد. بابت 13 شرکت غیربورسی نیز سود سهام شرکت سرمایه گذاری استانی به آنها تعلق خواهد گرفت.

سود شرکت های سرمایه گذاری استانی و اشخاصی که شیوه مستقیم را انتخاب کرده اند بستگی به عملکردشان دارد. بهتر است کسانی که اطلاعات کافی درباره فعالیت در بورس ندارند و فرصت یا علاقه به یادگیری آن را ندارند، روش غیرمستقیم را انتخاب کنند.

فاقد کد بورسی بودن سهامدار عدالت

اشخاصی که شیوه مستقیم مدیریت سهام عدالت را انتخاب نموده ولی فاقد کد بورسی باشند، میتوانند جهت اطالع از دارایی خود به به سامانه استعالم و آزادسازی سهام عدالت مراجعه کنند.

نکته مهم در مورد تصمیم روش سهامداری

دو نکته مهم در مورد تصمیم در روش سهامداری وجود دارد:

  1. اگر در زمان مشخص، فردی نتوانست در سامانه وارد شود و روش مستقیم را انتخاب کند، به روش غیرمستقیم ادامه خواهد داد و راهی برای تغییر نیست.
  2. اگر شخصی شیوه مستقیم را انتخاب و سپس نظرش تغییر کند، دیگر امکان لغو و یا تغییر روش وجود ندارد.

سامانه سجام و سهام عدالت

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برای کلیه دارندگان سهام عدالت صادر می شود ولی الزم است سهامداران برای تکمیل اطلاعات خود به سامانه سجام، مراجعه نمایند امکان احراز هویت غیر حضوری در این سامانه فراهم است.

ارزش سهام عدالت و داستان ارقامش

در برگه های سهام برخی از افراد، مبلغ یک میلیون تومان درج شده در حالی که در سامانه مبلغ 532 هزار تومان سهام اختصاص داده شده. چرا؟ در طرح سهام عدالت مقرر شده بود این سهام به میزان یک میلیون تومان به هر فرد و تا سقف ۵ میلیون تومان برای خانواده های ۵ نفره یا بیشتر تخصیص یابد و مبلغ پرداخت شده از سوی دولت، طی 10 سال از سود شرکتهای سبد سهام عدالت کسر شود. با توجه به اینکه سود عایدی در طول ده سال جوابگوی میزان بدهی مزبور نبوده است، در صورت حساب مشمولان در سامانه اینترنتی سهام عدالت عمدتا ارزشی معادل 5 میلیون ریال درج شده است.

بالاترین ارزش و سهامدارانش

تعدادی از مشمولین که با تایید نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی کشور از ۵0 درصد تخفیف در بهای واگذاری بهرمند شده اند، ارزش سهام آنها حداکثر معادل یک میلیون تومان است.

عدم حضور در سامانه سهام عدالت

برخی افراد برگه های سهام عدالت را دارند ولی در سامانه سهام عدالت نیستند. ثبت نام برخی افراد در سالهای گذشته ناقص بوده و یا اطلاعات آنها در موعد مقرر به سازمان خصوصی سازی ارسال نشده است. برگه های عضویت که هم اکنون در اختیار مشمولین سهام عدالت قرار دارد، فاقد اعتبار است.

عدم توانایی در دسترسی به سامانه سهام عدالت

شهروندانی که در خارج از کشور اقامت دارند، نمی توانند وارد سامانه سهام عدالت شوند. همچنین کسانی که در داخل کشور هستند، در هنگام اتصال به سامانه نباید از وی پی ان استفاده کنند.

شماره شبا الزام گرفتن سود سهام

کسانی که سود سهام عدالت دریافت نکرده اند، برای دریافت این سود چه اقدامی انجام دهند؟ الزم است این افراد برای دریافت سود سهام عدالت به تارنمایش مراجعه کرده و شماره شبای حساب خود را وارد کنند. شماره شبا می تواند مربوط به هر یک از حسابهای متعلق به فرد در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد.

امکان تغییر شماره شبا

در شرایط عادی امکان تغییر شماره شبای بانکی سهام عدالت وجود ندارد. فقط در صورت بستن حساب بانکی قبلی، ارسال یک دوره پرداخت سود به حساب مذکور و اعلام بانک عامل مبنی بر عدم امکان واریز وجه به حساب مورد نظر، سامانه امکان ثبت شماره شبای جدید را فراهم می کند.

مالیات و سود سهام عدالت

مالیات مربوط به سود سهام عدالت توسط شرکتهای سهام عدالت محاسبه وکسر می شود. از این رو، مبلغی که به اشخاص پرداخت می شود، مالیات جدیدی ندارد.

سهام متوفی و ورثه

سهام افراد متوفی بین ورثه آنها تقسیم شود. این اقدام از سال 1397 آغاز شده بود که در حال حاضر موقتاً متوقف شده است تا فرایند اجرایی آزادسازی سهام عدالت با کیفیت مناسب تری پیش رود. با این حال، وراث قادر خواهند بود با مراجعه به سایت شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت آنالین، گواهی حصر وراثت را در سامانه بارگزاری کنند تا بعد از استعالم مدارک، سهام عدالت بین وراث تقسیم شود.

شیوه نقل و انتقال سهام عدالت

نقل و انتقال سهام عدالت به صورت وکالتی قانونی است؟ برابر خبررسانی های مکرر، نقل و انتقال سهام عدالت به طور کلی حتی به صورت وکالتی نزد دفاتر اسناد رسمی غیر قانونی است. سهام عدالت صرفا در سامانه های معامالتی بورس قابل خرید و فروش است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.