وکالت نامه بانکی چیست و در چه مواقعی کاربرد دارد

0

وکالت نامه بانکی

وکالت نامه بانکی وکالت نامه‌‌ای است که فردی به فرد دیگر وکالت می‌دهد تا هرگونه عملیات بانکی که نیاز به انجام مستقیم افراد را دارد فرد دیگر به جای وی انجام دهد. با این وکالت بانکی دیگری نیازی به حضور موکل (نفر اول) نیست و وکیل (نفر دوم) می‌تواند تمام کاری موکل را در بانک انجام دهد.

تعریف وکالتنامه بانکی با ماده قانونی

ماده ۶۵۶ ق. م (وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود می نماید) انتخاب وکیل برای اموری است که موکل اهلیت قانونی دارد و می تواند آن را انجام دهد لذا وکیل نیز باید از همان اهلیت قانونی برخوردار باشد.

وکالت در بانکداری اسلامی

در نظام بانكداری اسلامی در برخي از عمليات بانكی، بانک به عنوان وكيل از طرف صاحب حساب و سپرده – گذار عمل مي كند لذا در اين گونه عمليات بانكی در متن قراردادها مشتری بانک را به عنوان وكيل و با حق توكيل قبول كرده است.

هزینه تنظیم وکالت نامه بانکی

هزینه وکالت نامه جهت انجام امور بانکی در دفترخانه هر سال با توجه به اعلام تعرفه‌های قانونی از سوی قوه قضائیه و اداره مالیات تغییر می‌کند و اعلام می‌شود. هزینه انواع وکالت نامه در لیست قیمت دفترخانه اعلامی به کل کشور 100 هزار تومان اعلام شده است.

هزینه اضافی بر وکالتنامه بانکی

در صورتی که متن وکالت طولانی باشد یا هر یک از طرفین وکالت بیشتر از یک نفر باشند نیز مبلغی به هزینه ‌ها اضافه می‌شود.

مفاد نمونه وکالت نامه

در زیر نمونه ای از مفاد وکالت نامه را با شما در میان خواهیم گذاشت:

نمونه وکالت بانکی – نمونه وکالت افتتاح و برداشت از حساب

مورد وکالت: گشایش و افتتاح هر گونه حساب اعم از جاری، اعتباری، ارزی، قرض الحسنه کوتاه مدت، پس انداز، سپرده بلندمدت و غیره

بنام موکل در هر یک از بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری

آوردن قید بانک خاص و مد نظر

در وکالت نامه فرد می تواند اسم بانک خاصی را با شماره حساب هایش اعلام کند به نمونه زیر توجه کنید:

خصوصا بانک …. که در سراسرکشور جمهوری اسلامی ایران و شعب آن

با حق دریافت و برداشت مرتب، منظم، متوالی، متناوب، دفعه و مکرر

از هر یک از حساب های مورد گشایش یا حسابهایی که قبلا” موکل افتتاح کرده باشد

خصوصا حساب‌های کوتاه مدت حسب الاظهاربه شماره حساب ۷۰۰۷۸۰۰۰ بر عهده بانک… شعبه…. ، ۷۰۰۸۲۰۰۰۰ و۷۰۰۲۴۳۷۳۷۲۴۲۷

  • جاهای خالی بانک مد نظر و شعبه اش می باشد.

مفاد مرقوم شده در سند وکالت نامه

  • به هر صورت اعم از اصدار و امضاء چک ها و یا به توسط اوراق و اسناد دیگر بانکی
  • هر میزان و مبلغ و با حق ظهرنویس و امضاء چک هائی که در وجه یا به نام موکل صادر شده باشد. و اخذ وجوه آن چکها و در صورت عدم موجودی یا عدم تکافوی موجودی چک های سایرین
  • اخذ مانده موجودی و دریافت گواهینامه‌های برگشتی چک های بلامحل از بانک و تمدید مدت‌های هر یک از سپرده‌های مزبور و اخذ سود یا پاداش ‌های مربوطه و احتمالا” اخذ جوایز ناشیه از آن و درخواست و دریافت کارت عابر بانک و رمز آنها و دسته چک ها و دفترچه ‌ها و رسیدها و اخذ صورت حساب ها و صورت موجودی ها و احتمالا”اعتراض بر آن و دستور پرداخت به بانک جهت برداشت از آن حسابها حتی به عنوان هزینه‌ ها و کارمزدها و تأدیه هزینه‌ های قانونی و تسلیم یا دریافت اوراق و مدارک اعم از اصل یا رونوشت کپی.

حدود اختیارات وکالت نامه بانکی

حدود اختیارات، وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت دارای اختیارات تامه مطلقه غیرمحدود می باشد. یا دارای وکالت محدود با اختیارات مشخص شده و سقف واریز و برداشت می باشد. حدود اختیارات را می تواند قید کرد.

تایید امضای موکل در سند وکالت نامه

هرگونه عمل و اقدام و امضا نامبرده به منزله عمل و اقدام و امضائ موکل نافذ و معتبر است.

وکالت بانکی دریافت حقوق و مستمری

در این بخش نمونه فرم و متن وکالت کاری بانکی برای دریافت حقوق و متسمری و برداشت حساب که در دفترخانه تنظیم می‌شود را می‌خوانید:

مورد وکالت: مراجعه به کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در سراسرکشور جمهوری اسلامی ایران

و شعب آن در سراسر کشور در خصوص هر گونه حساب اعم از جاری،

اعتباری، ارزی، قرض الحسنه کوتاه مدت، پس انداز، سپرده بلندمدت، کوتاه مدت و غیره

و با حق دریافت و برداشت مرتب، منظم، متوالی، متناوب، دفعه و مکرر

و مسدود نمودن هر یک از حسابها، و سایرحسابهای مورد گشایش توسط موکل

با هر شماره بهر صورت اعم از اصدار و امضاء چک ها و یا بتوسط اوراق و اسناد دیگر بانکی بهر میزان و مبلغ و با حق ظهرنویس و امضاء چک هائیکه در وجه یا بنام موکل صادر شده باشد.

و اخذ وجوه آن چک‌ها و در صورت عدم موجودی یا عدم تکافوی موجودی چک‌های سایرین

اخذ مانده موجودی و دریافت گواهینامه‌های برگشتی چکهای بلامحل از بانک

و تمدید مدت‌های هر یک از سپرده‌های مزبور و اخذ حقوق، مستمری، سود یا پاداش‌های مربوطه و احتمالا” اخذ جوایز ناشیه از آن

و درخواست و دریافت کارت عابر بانک و رمز انها ودسته چکها و دفترچه‌ها و رسیدها و اخذ صورتحسابها و صورت موجودیها

و احتمالا” اعتراض بر آن و دستور پرداخت ببانک جهت برداشت از آن حسابها

حتی بعنوان هزینه ‌ها و کارمزد ها و تأدیه هزینه‌ های قانونی و تسلیم یا دریافت اوراق و مدارک اعم از اصل یا رونوشت کپی.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت دارای اختیارات تامه مطلقه غیرمحدود میباشد.

هرگونه عمل و اقدام و امضا نامبرده به منزله عمل و اقدام و امضائ موکل نافذ و معتبر است.

مفاد این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است.

مشخص کردن مدت وکالت

وكالت ممكن است براي مدت معيني يا نامحدود باشد اگر وكالت براي مدت معيني باشد ضرورتاً بايد سررسيد وكالت-نامه در كارت نمونه امضا و كارت حساب سپرده ها يادداشت شود تا در هر مراجعه تاريخ سررسيد به نظر برسد چون اگر بانک دستوری را پس از انقضای مدت وكالت نامه بانکی از وكيل پذيرفت در مقابل صاحب حساب مسئول خواهد بود .

تعیین موکل توسط موکل اول

چنانچه وكيل بخواهد انجام اموري را كه به او محول شده است به ديگري واگذار كند بايد اين حق واگذاري (وكيل در توكيل ) قبلاً از موكل تحصيل شده باشد: ماده 612 ق . م – ( وكيل در امري نمي تواند براي آن امر به ديگري وكالت دهد مگر اينكه صريحاً يا به دلالت قرائن وكيل در توكيل باشد )

  • توجه: وكيل در موقع انجام وظايفي كه در وكالتنامه ذكر شده و او پذيرفته است بايد قبل از امضا بنويسد ( به وكالت از طرف… ) سپس امضا كند.

وکالت نامه فرد خارج از کشور

فردی که خارج از کشورمان ایران است می تواند با مراجعه به کنسولگری ایران در کشور مقصد اقدام به واگذاری وکالت نامه با توجه با شرایط دلخواه کند.

نتیجه گیری از وکالت بانکی

برای افرادی واگذاری وکالت به شخص دوم که مورد اعتماد می باشد برای انجام امور بانکی یک امر واجب است اما باز باید در مفاد مطلب جوانب احتیاط رعایت شود.

 

 

سوالات متداول

وکالت نامه بانکی چیست ؟

وکالت نامه بانکی وکالت نامه‌‌ای است که فردی به فرد دیگر وکالت می‌دهد تا هرگونه عملیات بانکی که نیاز به انجام مستقیم افراد را دارد فرد دیگر به جای وی انجام دهد.

هزینه وکالت نامه بانکی چه مبلغی است ؟

هزینه وکالت نامه جهت انجام امور بانکی در دفترخانه هر سال با توجه به اعلام تعرفه‌ های قانونی از سوی قوه قضائیه و اداره مالیات تغییر می‌کند.

آیا در وکالت نامه می شود اسم بانک مد نظر را آورد ؟

بله. در وکالت نامه فرد می تواند اسم بانک خاصی را با شماره حساب هایش اعلام کند.

راه فرد در خارج کشور برای دادن وکالت چیست ؟

فردی که خارج از کشورمان ایران است می تواند با مراجعه به کنسولگری ایران در کشور مقصد اقدام به واگذاری وکالت نامه با توجه با شرایط دلخواه کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.