تسهیلات بانک سینا در طرح های مختلف برای مشاغل و مشتریان با گردش مالی

0

تسهیلات بانک سینا برای خرید تجهیزات پرشکان بانک سینا

تسهیلات بانک سینا در زمینه خرید تجهیزات پزشکان بانک سینا در قالب چک در وجه فروشنده ارائه می‌شود و ویژه پزشکان عمومی، داروسازان و دندانپزشکان است.

مسدودی حساب

مدت زمان مسدودی سپرده، وام خرید تجهیزات پرشکان (۲۲ و نیم درصد اصل وام) تا پایان تسویه کامل وام است.

مدت تسویه

مدت تسویه وام تجهیزات برای پرشکان در بانک سینا 36 ماه می باشد و نرخ بهره این تسهیل 18 درصد می باشد.

نوع ضمانت وام تجهیزات پزشکان بانک سینا

نوع ضمانت این وام در بانک به صورت زیر است:

  • ۲ ضامن هم صنف (پزشک باشند) دارای پروانه کسب
  • ۲۲.۵ درصد از مبلغ کل وام باید از قبل توسط شخص وام گیرنده تهیه و نزد بانک مسدود می‌شود.

سقف تسهیلات برای پرشکان

سقف تسهیلات یا وام بانک سینا برای خرید و تجهیز 500 میلیون تومان می باشد.

شرایط وام تجهیزات بانک مسکن

وام تجهیزات پزشکان بانک شرایطی دارد که به این شرح است:

  • وام گیرنده نباید به بانک بدهکار و یا دارای چک برگشتی باشد
  • این وام فقط مخصوص پزشکان عمومی، پزشکان داروساز و دندان پزشکان برای خریدات تجهیزات پزشکی است
  • این وام بصورت چک بوده و در وجه فروشنده صادر می‌شود

طرح خوشه بانک سینا

حساب کوتاه مدت عادی باز کرده تا بتوانید از طرح خوشه بانک سینا استفاده کنید.

سود سپرده طرح خوشه

به طرح خوشه بانک سینا، در حساب سپرده چهار درصد سود تعلق می گیرد و به تسهیلاتی که روی این امتیاز گرفته می شود بین 10 تا 17 درصد هم سود تعلق می گیرد.

سود تسهیلات طرح خوشه

در تسهیلات طرح خوشه در دو حالت محاسبه سود وجود دارد:

  • نسبت وام به سپرده ۲ برابر سود وام ۱۰ درصد
  • نسبت وام به سپرده ۳ برابر سود وام ۱۷ درصد

سقف وا م طرح خوشه بانک سینا

در طرح خوشه بانک سینا سقف وام 50 میلیون می باشد و طبق روال و سیاست بانک مسدودی حساب و وجود ضامن ضروری است.

کارکرد حساب مشتری بانک سینا

اگر فرد مبنا را بر دریافت تسهیلاتی معادل دو برابر میزان سپرده خود بگذارد، نرخ کارمزد دریافتی از او 10 درصد می‌شود و تنها به دو ضامن برای تضمین بازپرداخت اقساط خود نیاز خواهد داشت.

حالت دوم وام طرح خوشه بانک سینا

اگر این میزان به سه برابر افزایش پیدا کند نه تنها نرخ کارمزد با 7 درصد افزایش به 17 درصد خواهد رسید که فرد تسهیلات گیرنده برای تضمین بازپرداخت اقساط ماهانه خود به یک ضامن معتبر دیگر نیز احتیاج پیدا خواهد کرد

مبنای سقف وام

تعیین مدت زمان بازپرداخت وام و سقف مبلغ بر مبنای همان میانگین و معدل گردش حساب بوده و از 5 ماه تا 3 سال متغییر است.

طرح حکیمانه بانک سینا

بانک سینا طرح حکیمانه را با هدف ارائه تسهیلات به پزشکان و متخصصان مانند وام تجهیزات پزشکان برای این گروه هدف ارائه کرده است.

حساب طرح حکیمانه

در طرح حکیمانه باید حساب قرض الحسنه ایی باز کنید اما نرخ سود تسهیلات 18 در می باشد.

سقف وام

سقف وام در طرح حکیمانه بر پایه تخصص و آخرین مدرک تحصیلی می باشد.

سقف این وام برای پزشکان بصورت زیر است:

  • پزشکان فوق تخصص ۲ میلیارد تومان
  • پزشکان متخصص ۱ میلیارد تومان
  • پزشکان عمومی ۵۰۰ میلیون تومان

.قاعده تعلق وام در طرح حکیمانه

شرایط دریافت این وام می‌باید به نداشتن هرگونه چک برگشتی یا تسهیلات معوق بانکی نیز اشاره کرد که البته مدت ‌هاست که این موضوع برای دریافت هر تسهیلاتی دیگر از بدیهیات به شمار می‌رود.

مدت بازپرداخت

مدت زمان بازپرداخت تسهیلات طرح حکیمانه بانک سینا اما به انتخاب پزشک دریافت‌کننده وام است و از 5 ماه تا 5 سال می باشد.

وام با بانک سینا با سند

در سال گذشته بانک سینا روی سند ملکی وام می داد که در حال حاضر این امکان وجود ندارد.

با سپرده بلند مدت بانک سینا

وام با سپرده بلند مدت بانک سینا با نام طرح آسمان به مشتریان ارائه وام می دهد.

قاعده کلی وام طرح آسمان

در طرح آسمان 13 درصد سود و 18 درصد هم نرخ تسهیلات می باشد. زمان مدت زمان باز گرداندان اقساط 90 ماه می باشد. مسدودی حساب هم به عنوان ضمانت دارد.

خلاصه

در طرح های وام های بانک یک سیاست کلی وجود دارد مسدودی حساب معادل نرخ بهره وجود دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.