سوال حقوقی در زمینه بانکی برای برداشتن قدمی مطمئن در معامله

0

 سوال حقوقی در زمینه بانکی

سوال حقوقی در زمینه بانکی و حق مالکیت یک آپارتمان را که توسط وام مسکن خریداری شده و به نام زوجه سند خورده اما تمام اقساط را زوج داده در هنگام جدایی تکلیفش چیست؟

  • قانون صاحب سند را مالک می داند اما زوج اگر اقساط بانک را با کارت و حساب به نام خودش پرداخت کرده می تواند برای بازگشت مبالغ اقساط به صورت یک جا اقدام کند.

چک برگشتی

آیا بعد از صدور حکم در مورد شرایط پرداخت چک برگشتی شاکی می تواند حکم جلب برای کل مبلغ چک بگیرد یا خیر؟

  • در صورت محکومیت فرد می توانید داد خواست اعسار نمایید و در صورتی که نسبت به پرداخت اقساط اقدام نکند بر اساس اعمال ماده ۲ محکومیت های مالی می توان نسبت به حکم جلب اقدام شود.

دادخواست اعسار چیست؟

اعسار به معني رنج، سختي و نداشتن است و در اصطلاح حقوقي، زماني كه يك فرد به نوعي تمكن مالي ندارد يا داراي اموال و سرمايه اي است اما در وضعيتي قرار دارد كه امكان دسترسي به آن ها را ندارد، اين فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهي هايش نيست.

ماده 2 محکومیت مالی

سوال حقوقی در زمینه بانکی در مورده ماده 2 محکومیت مالی به این شرح است:

ماده 2 قانون «نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 77» مي گويد: «هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه و آن را پرداخت نكند، دادگاه او را الزام به پرداخت مي كند.

ماده3 محکومیت مورد استفاده در چک های برگشتی

ماده 3 اين قانون آمده است كه «هر گاه محكوم عليه، مدعي اعسار ضمن اجراي محكوميت حبس شود به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنان چه قادر به پرداخت آن به طور اقساط هم شود، دادگاه متناسب با وضعيت مالي او حكم به تقسيط محكوم به، را صادر مي كند».

اثبات پرداخت مبلغ

اگر پولی را به فردی بابت رزرو یا بیعانه داده اید و قرارش را انجام نداده شما چه کار می توانید انجام دهید.

  • فرد با حضور در دفاتر قضایی می تواند نسبت به فرد گیرنده مبلغ اقامه دعوی کند تا با حاضر شدن از خودش دفاع کند. اگر از وی پیامکی دال بر عدم بازگردان مبلغ یا هر تهدید دیگری یا فایل صوتی هم وجود داشته باشد مراجع به آن برای اثبات حقانیتتان استناد خواهند کرد.

سوال حقوقی در زمینه بانکی

سوال حقوقی در زمینه بانکی و مورد شک و شبهه اکثر کاربران عدم پرداخت مبلغ مبلغ توافق بعد از اتمام کارهای بانکی می باشد.

  • همه حقانیت فرد متضرر به نوع قراردادی است که با فروشنده منعقد کرده و شروط است. در مطلب قرارداد و ضمانت پیگیری ماده واحدهای قانونی شود.

حواستان باشد

موقع قرارداد بستن و امضا گرفتن از فرد مورد نظرتان از دستی از وی امضا بگیرید که دست فعال وی است چون امکان دارد افرادی بخواهند ادعای کذب دست خط من نیست را مطرح کنند.

امضا الکترونیک

اگر قراردادی در بین دو نفر مکتوب شود حتماً نباید در دفترخانه با امضای الکترونیکی ثبت شود.

  • در صورت توافق دو طرف مبنی بر سندیت بر امضای الکترونیک، امضا سندیت می یابد ولی در قرارداد نکته ایی که مهم است گرفتن شاهد از دو طرفین می باشد.

استرداد مال ضمانی

اگر برای وام فردی ضامن شدید و ایشان پرداخت نکرد و ضامن یعنی شم را بانک مجبور به پرداخت اقساط با کسر از حقوقتان کرد، راه پیگیری چیست؟

  • اگر از حساب یا حقوقتون کسر شده پرینت حساب خود را گرفته به همراه مدرکی که اثبات کند این وجه بابت ضمانت وام برداشت شده است ، از وام گیرنده مطالبه حقوقی نمایید. دقت کنید از وام گیرنده نه بانک باید شکایت شود.

ضامن را تعویض کنیم

سوال حقوقی در زمینه بانکی در مورد ضامن در ضمانت مبلغ وام از مبهم ترین بخش برای کاربران می باشد. اگر وام مسکن بگیرید و قصد فروش خانه را با وام داشته باشید تکلیف ضامن چه می شود؟

  • امکان جایگزین ضامن / توسط بانک ها در حوزه اختیارات و صلاحیت بانک مذکور بوده و غالبا ضامن را تغییر نمی دهند. شایسته است شما یک فقره چک با ضمانت شخص معتبر از خریدار دریافت و با تنظیم سند عادی شرط و قید فرمایید در صورت عدم پرداخت به موقع حتی یک قسط، خریدار مکلف به کارسازی تمام اقساط بوده و در وصف امتناع فروشنده می تواند وجه چک را وصول و اقساط بانک را پرداخت نماید.

برای فردی وام گرفتن

اگر برای فردی با نام خودتان وام گرفته و ضمانت هم از فرد دیگر می باشد در صورت عدم پرداخت اقساط چه کار باید انجام دهید.

  • وام به نام هر فردی باشد چه پول گرفته یا نگرفته مسئول است. اگر اقساط را ندهید از ضامن کم می شود و در نهایت ضامن می تواند از صاحب وام شکایت کند و اگر وام گیرنده مدرک و شاهدی دارد از فرد اول که مبلغ وام به او داده شده است.
خلاصه

در هر صورت قبل از هر کاری در زمینه مسائل بانکی جوانب کار را بدانید و در مورد سوال حقوقی در زمینه بانکی اطلاعات کسب کنید.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.