لطفا چند لحظه صبر کنید ...

برای دریافت جدیدترین مقالات مشابه مقاله‌ای که خواندید، ایمیل خود را وارد کنید.

فرمول محاسبه سود بانكی را برای فعالیت های بانکی یاد بگیریم

 • 4
 • ۹۸/۰۴/۱۹
 • خواندن: 41 دقیقه
فرمول محاسبه سود بانکی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت (روزشمار) و بلندمت متفاوت است. روزانه افراد زیادی به بانک‌ها مراجعه نموده و ارقام متفاوتی از وجوه نقد را نزد بانک‌ها به امانت می‌سپارند.
سود بانکی

فرمول محاسبه سود بانکی به چه صورت است؟

فرمول محاسبه سود بانکی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه که صرفا به منظور حفظ اصل پول به بانک سپرده می‌شوند نیاز نیست. برخی به منظور افزایش ثروت از طریق مشارکت در قراردادهای مضاربه بانکی، سپرده‌گذاری شده و بانک و سپرده‌گذار در میزان سود عایدی شریک خواهند بود.

تعیین سود و محاسبه

درصد مشارکت مالی سپرده‌گذار و نیز مدت این سپرده‌گذاری، در تعیین سود حاصله اثر مستقیم دارد. افراد می‌توانند وجوه نقد خود را جهت بهره‌مندی از قراردادهای مضاربه‌ای در دو قالب کوتاه‌مدت (روزشمار) و بلندمدت در بانک به امانت بسپارند. ازآنجاکه نرخ‌های مصوب بانک مرکزی جهت سود ارائه‌شده از سوی بانک‌ها به صورت درصد در نظر گرفته می‌شود و نه عدد مشخصی؛ نحوه محاسبه سود سپرده‌ها کمی متفاوت از آن چیزی است که شخص تصور می‌کند.

فرمول محاسبه سود بانکی برای سپرده‌های روزشمار (کوتاه‌مدت)

سود بانکی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت (روزشمار) بر اساس مبلغ سپرده در طول 1 ماه محاسبه می‌شود؛ بنابراین عوامل تأثیرگذار بر مبلغ نهایی سود سپرده کوتاه‌مدت؛ مبلغ سپرده،‌ تعداد روزهای 1 ماه و نرخ مصوب سود سپرده خواهد بود.

فرمول محاسبه

با این توضیحات فرمول محاسبه سود بانکی در سپرده‌هایی از نوع کوتاه‌مدت (روزشمار) به قرار زیر است:

(مدت به روز) × (نرخ سود) × (مبلغ سپرده‌گذاری) ÷ 365 روز سال= سود سپرده‌های کوتاه‌مدت (روزشمار)

مثال برای فرمول محاسبه

برای روشن شدن این فرمول محاسبه سود بانکی؛ کافی است مثالی ارائه شود؛ فرض کنید مبلغ سپرده‌گذاری‌ شده در حساب کوتاه‌مدت معادل 10 میلیون تومان است، و نرخ سود روزشمار مصوب این حساب همان 15% بانک مرکزی است؛ چنانچه این 10 میلیون تومان کمترین میزان مانده روزانه در حساب سپرده باشد، همین عدد در پایان 30 روز برای ماه سی روزه و 31 روز برای ماه سی و یک روزه ضرب خواهد شد و عدد نهایی که معادل 300 میلیون یا 310 میلیون است در عدد 15% که نرخ سود مصوب بانکی است؛ ضرب خواهد شد.

جایگذاری اعداد در فرمول

عدد حاصل از این محاسبه معادل 45 میلیون است که آن را بر 365 روز سال تقسیم نموده و عدد نهایی که 123000 است معادل سود یک ماه 30 روزه با نرخ سود مصوب 15% خواهد بود.

عدد 465 میلیون ریال را نیز تقسیم بر 365 نموده و مبلغ 127.397 به دست خواهد آمده که این عدد معادل سود یک ماه 31 روزه با نرخ سود مصوب 15% خواهد بود.

30 × %15 × 10.000.000 ÷ 365= 123.000

31 × %15 × 10.000.000 ÷ 365= 127.397

سود بانكی 1

فرمول محاسبه سود بانکی برای سپرده‌های بلندمدت (یک ساله)

سپرده‌هایی که بر اساس قرارداد برای بیش از 1 سال در بانک سپرده‌گذاری می‌شوند در شمار سپرده‌های بلندمدت هستند. فرمول محاسبه سود سپرده‌های بلندمدت متفاوت با فرمول محاسبه سود بانکی سپرده‌های کوتاه‌مدت یا روزشمار است.

سپرده بلند مدت و محاسبه سود

در قراردادهای منعقده سپرده‌های بلندمدت؛ ابتدا بر اساس فرمول محاسبه سود بانکی، سود سپرده برای یک سال محاسبه می‌شود و سپس مبلغ نهایی تقسیم بر عدد 12 می‌شود. عدد 12 مربوط به 12 ماه سال است که مبلغ سود ماهیانه از طریق این فرمول محاسبه می‌گردد.

نرخ سود × مبلغ سپرده = سود سپرده یک ساله

سود سپرده یک ساله ÷ 12= سود سپرده ماهانه

مثال برای سپرده بلند مدت

برای روشن شدن مبالغ سود یک ساله کافی است مثالی عنوان شود؛ فرض کنید مبلغ 10 میلیون تومان در قالب سپرده بلند‌مدت نزد بانک سپرده‌اید؛ و نرخ سود مصوب بانکی برای این سپرده معادل 15%‌ است. حاصل‌ضرب این دو عدد در یکدیگر عددی معادل 1.500.000 است؛ این مبلغ سود سالانه سپرده یک ساله است؛ برای به دست آوردن سود ماهانه کافی است این عدد را بر 12 تقسیم نموده و عدد نهایی که معادل 125.000 تومان است؛ سود ماهانه سپرده بلندمدت یک ساله خواهد بود.

%15 × 10.000.000 = 1.500.000

1.500.000 ÷ 12= 125.000

به یاد داشتن سه فاکتور مهم محاسبه

همانطور که مشاهده می‌شود فرمول محاسبه سود بانکی، چندان هم پیچیده نیست؛ کافی است به سه فاکتور توجه شود: مبلغ سپرده، نرخ سود مصوب، نوع سپرده (بلندمدت یا کوتاه‌مدت روزشمار). در صورت وارد نمودن اطلاعات فوق در فرمول محاسبه سود بانکی می‌توان به راحتی به مبلغ دقیق سود بانکی سپرده‌های مختلف دست یافت.

نرم افزار محاسبه سود بانکی

با به‌روز شدن امکانات و خدمات بانکی، سایت‌ها و برنامه‌های نرم‌افزاری بانک‌ها اقدام به تهیه بخش‌هایی جهت محاسبه سود بانکی نموده‌اند.در این برنامه‌ها چند فیلد برای وارد نمودن اطلاعات مختلف در نظر گرفته شده که اشخاص می‌توانند با ورود اطلاعات خود در این فیلدها،‌ به راحتی فرمول محاسبه سود بانکی خود را بدون مراجعه به بانک یا حتی ماشین‌حساب،‌ اعمال نمایند. در این فیلدها می‌توان مبالغ متنوعی را وارد نمود یا نرخ‌ های مختلف مصوب برای سود بانکی به صورت پیش‌فرض در نظر گرفته شده است.

ارائه چند مثال دیگر برای تفهیم بهتر فرمول محاسبه سود بانکی

در نرم‌افزارهای متنوعی که برای محاسبه انواع سود بانکی طراحی شده، آیتم‌های مختلفی به راحتی قابل محاسبه است؛ سود روزانه، سود ماهانه، سود سه ماه، سود شش ماه،‌ سود نه ماه و سود یک سال.

مبلغ 10 میلیون تومان

محاسبه سود بانکی با مبلغ 10 میلیون تومان و سود مصوب 20%؛ سود روزانه: 5479 تومان، سود ماهانه: 164.383 تومان، سود سه ماه: 493.150 تومان، سود شش ماه: 986.301 تومان، سود نه ماه: 1.109.589 و سود یک سال: 2.000.000 تومان است.

مبلغ 20 میلیون تومان

محاسبه سود بانکی با مبلغ 20 میلیون تومان و سود مصوب 15%: سود روزانه: 8.219 تومان، سود ماهانه: 246.575 تومان، سود سه ماه: 739.736 تومان، سود شش ماه: 1.479.452 تومان، سود نه ماه: 2.219.178 و سود یک سال: 3.000.000 تومان است.

محاسبه سود تسهیلات

محاسبه سود بانکی صرفا محدود به سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت نمی‌شود؛ بلکه تسهیلات و وام‌های اعطایی از سوی بانک‌ها نیز اغلب به همراه سود یا درصدی برای کارمزد ارائه می‌شوند. لازم است با توجه به درصد سود مصوب برای انواع تسهیلات و وام‌های اعطایی از سوی بانک‌ها نسبت به دریافت وام اقدام نمود. بسیاری از طرح‌های تسهیلاتی به دلیل درصد بالای سودهایی که بر آنها اعمال می‌شوند با شکست مواجه می‌شوند زیرا جامعه هدف این طرح‌ها توان پرداخت اقساط بازپرداخت این وام‌ها را ندارند.

فرمول محاسبه سود تسهیلات

فرمول محاسبه سود بانکی تسهیلات و وام‌های بانکی، مقداری پیچیده‌تر از سود سپرده‌های بانکی است؛ در تصویر زیر؛ دو نوع فرمول جهت محاسبه سود تسهیلات به روش قدیم و جدید ارائه می‌شود:

فرمول قدیمی:

فرمول قدیمی

فرمول جدید:

فرمول جدید

چگونه سود را محاسبه کنیم؟

قبل از وام گرفتن حساب، کتاب اقساط ماهیانه در ذهن، کلیدی و مهم ترین حرکت به رفتن یا نرفتن به سوی وام گرفتن می تواند باشد. اما چگونه محاسبه کنیم؟ نمی شود هر روز رفت بانک؛با کارشناس ایده ها، ایاب و ذهاب و هزینه های زندگی را با وی در میان گذاشت تا برایتان آنقدر مبلغ اقساط و نرخ وام ذهنیتان را حساب کند تا تصمیمتان نهایی شود. یا زمانی که وام گرفته اید می خواهید خیالتان از درصد واقعی نرخ بهره بانک راحت شود باید چه کار کنید؟ بهترین کار نوشتن مبلغ، تعداد اقساط به ماه یا سال با نرخ بهره می باشد تا با کمک خودتان مبلغ حقیقی برای یک حرکت مالی در آینده را تخمین بزنید.

سوالات متداول

سود سپرده های کوتاه مدت چگونه محاسبه می شود ؟

سود بانکی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت (روزشمار) بر اساس مبلغ سپرده در طول 1 ماه محاسبه می‌شود.

فرمول محاسبه سود سپرده کوتاه مدت چیست ؟

)مدت به روز) × (نرخ سود) × (مبلغ سپرده‌گذاری) ÷ 365 روز سال= سود سپرده‌های کوتاه‌مدت (روزشمار)

محاسبه سود سپرده های بلند مدت چگونه است ؟

در قراردادهای منعقده سپرده‌های بلندمدت؛ ابتدا بر اساس فرمول محاسبه سود بانکی، سود سپرده برای یک سال محاسبه می‌شود و سپس مبلغ نهایی تقسیم بر عدد 12 می‌شود.

آیا راه دیگری برای محاسبه سود سپرده وجود دارد ؟

با به‌روز شدن امکانات و خدمات بانکی، سایت‌ها و برنامه‌های نرم‌افزاری بانک‌ها اقدام به تهیه بخش‌هایی جهت محاسبه سود بانکی نموده‌اند.

دیدگاه خود را بیان نمایید

برای ثبت دیدگاه تکمیل بخش های ستاره دار الزامی میباشد.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 • آرین ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ در ۱۱:۴۶ ق٫ظ

  ممنون از توضیحات دقیق شما

  • سردبیر تحریریه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ در ۳:۰۸ ب٫ظ

   سلام.
   کاربرعزیز.
   ما هم سپاسگزاریم از شما.
   باتشکر تیم وام چی

 • علیرضا شریفی ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ در ۱۱:۴۸ ق٫ظ

  خیلی مطلب خوبی بود. ممنونم.
  کاربرد فرمول جدید و قدیمی چیه؟

  • سردبیر تحریریه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ در ۳:۰۸ ب٫ظ

   سلام.
   کاربرعزیز.
   دو نوع محاسبه است که در نهایت یک عدد نتیجه آن می شود.
   باتشکر تیم وام چی