لطفا چند لحظه صبر کنید ...
از اینجا از سرویس جدید وام‌چی استفاده کنید

برای دریافت جدیدترین مقالات مشابه مقاله‌ای که خواندید، ایمیل خود را وارد کنید.

پرداخت وام بافت فرسوده به چه ملک هایی تعلق و مدارک چیست

  • 0
  • 20/06/16
  • خواندن: 5 دقیقه
شرط اول برای دریافت وام فرسوده برای مالکان متقاضی، واقع بودن بنا در محدوده بافت فرسوده می‌باشد؛ به عبارت دیگر تنها مالکانی که بنای آن ها در محدوده قرار دارد، می‌توانند اقدام به دریافت وام بافت فرسوده نمایند. این نکته را قبل از هر اقدامی مد نظر قرار دهید که هر واحد ساختمان دارای بافت فرسوده، مشمول تنها یک فقره وام بافت فرسوده خواهد بود.
پرداخت وام بافت فرسوده

پرداخت وام بافت فرسوده به چه مالکانی تعلق می گیرد؟

براساس مقررات و قوانین وضع شده از جانب مراجع ذی صلاح، مالکان متقاضی دریافت وام بافت فرسوده می‌بایست، حائز شرایطی باشند؛ که در ذیل به آن خواهیم پرداخت.

شرط اول دریافت وام فرسوده

شرط اول برای دریافت وام فرسوده برای مالکان متقاضی، واقع بودن بنا در محدوده بافت فرسوده می‌باشد؛ به عبارت دیگر تنها مالکانی که بنای آن ها در محدوده قرار دارد، می‌توانند اقدام به دریافت وام بافت فرسوده نمایند. این نکته را قبل از هر اقدامی مد نظر قرار دهید که هر واحد ساختمان دارای بافت فرسوده، مشمول تنها یک فقره وام بافت فرسوده خواهد بود.

چگونه محدوده بافت فرسوده تعیین می شود؟

تعیین محدوده مورد نظر از طریق مراجعه به طرح‌های بهسازی که به تصویب رسیده اند میسر می‌باشد که در مطلب آشنایی با نهادهایی که طرح ها و قوانین را اجرایی می کنند به آن پرداخته خواهد شد.

شرط دوم گرفتن وام بافت فرسوده

شرط دوم، بررسی بُعد اقتصادی پروژه می‌باشد؛ به این منظور بانک مسکن، کارشناسان خود را برای بررسی‌های لازم، به محل بافت فرسوده، اعزام می‌کند؛ کارشناسان به بررسی دقیق پروژه پرداخته و هزینه‌های آن را ارزیابی می‌نمایند؛ چنانچه هزینه‌های برآورد شده، توجیه اقتصادی داشته باشد، بانک با اعطای وام موافقت خواهد نمود.

شرایط متقاضی

دارندگان زمین ملکی یا خانه های کلنگی، مبنی بر استقرار ملک در حریم بافت فرسوده شهری، بر حسب تشخیص نهادهای ذی ربط، به بانک مسکن معرفی می شوند که برای تخریب و نوسازی واحدهای مسکونی به منظور استفاده شخصی و یا  تجمیع سازی می توانند از تسهیلات بافت های فرسوده، در چارچوب ضوابط مربوط و جاری، بهره مند شوند.

مراحل پرداخت تسهیلات ساخت مسکن

۱- ارائه مدارک توسط متقاضی به مراجع و اخذ معرفی نامه مشمولیت استفاده از این تسهیلات، جهت بانک عامل؛ (مهلت ارائه معرفی نامه های صادره به بانک، یک ماه از تاریخ صدور بوده و در صورت اتمام مهلت، بانک از پذیرش متقاضی خودداری و موارد به سازمان مزبور عودت می گردد.)

۲- بررسی طرح و انجام استعلامات چک برگشتی و بدهی معوق سازنده/ سازندگان توسط بانک حداکثر، ظرف مدت ۲ ماه پس از اخذ مدارک مورد نیاز از متقاضی و اعلام به وی و نماینده مرجع معرفی کننده در صورت تأیید یا عدم تأیید طرح صورت می گیرد.

۳- تشکیل پرونده و عقد قرارداد و پرداخت تسهیلات متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی در پایان فنداسیون انجام می پذیرد.

مدارک مورد نیاز

۱- معرفی نامه از سوی یکی از نهادهای معرفی کننده؛

۲- بنچاق قطعی مالکیت متقاضی؛

۳- مدارک شناسایی فردی مالک (شناسنامه و کارت ملی)؛
۴- سند مالکیت ششدانگ قابل ترهین؛
۵- پروانه ساختمانی؛
۶- نقشه های معماری؛
۷- وکالت نامه محضری در صورت تعدد مالکین مورد نظر.

شرایط مدت زمان بازپرداخت تسهیل بافت فرسوده 

حداکثر دوران مشارکت مدنی با توجه به حجم پروژه ۲۴ ماه، معادل۲ سال و حداکثر مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی طرح ها نیز ۱۴۴ ماه معادل ۱۲ سال می باشد.

وام بافت فرسوده در کدام عقود اسلامی است؟

متقاضیان وام بافت فرسوده می‌بایست، در نظر داشته باشند که این وام، تنها به منظور بازسازی ساختمان‌های واقع در محدوده بافت فرسوده و در قالب مشارکت مدنی پرداخت می‌شود.

ضامن وام بافت فرسوده

وثیقه و تضمین برای بانک بعد از اعطای تسهیل همان سند ششدانگ ملک در حال تغییرات عمرانی می باشد که تا پایان دوره مشارکت مدنی یا فروش اقساطی در رهن بانک باقی خواهد ماند.

زمان تزریق وام چگونه است؟

پرداخت تسهیلات بانک به صورت مرحله ای و متناسب به پیشرفت فیزیکی پروژه طبق نظر ارزیاب بانک صورت می گیرد.

از نرخ پیش بینی شده تا نرخ حتمی و اجرایی وام بافت فرسوده

قرارداد مشارکت مدنی ساخت مسکن با واجدین شرایط، در ابتدا با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار منعقد می شود؛ که با اخذ یارانه از سوی دولت و تأمین منابع وام، بعداً طبق ضوابط به تسهیلات گیرندگان، تخصیص خواهد یافت. در غیر این صورت با نرخ زمان عقد قرارداد مشارکت مدنی فروش اقساطی، خواهد شد.

اجازه فروش واحدهای در حال ساخت

هر فرد می تواند؛ حداکثر نسبت به فروش اقساطی یک واحد از واحد های احداثی، به نام خود،  همسر و یا یکی از افراد تحت تکفل خود اقدام نمایند.

 

 

دیدگاه خود را بیان نمایید

برای ثبت دیدگاه تکمیل بخش های ستاره دار الزامی میباشد.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.