لطفا چند لحظه صبر کنید ...

وام نوسازی بافت های فرسوده

بافت‌های فرسوده شهری:

محلات فرسوده‌ای در فضای شهری است که مسائل و پیچیدگی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و شیوه خود را دارد .این محلات و بافت‌ها از یک سو دارای ریشه‌های سکونتی ارزشمند با غنای فرهنگی، اجتماعی و معماری است و از طرف دیگر به جهت فرسودگی شدید، نبود دسترسی مناسب به خدمات شهری و بهداشتی، وجود مشکلات اجتماعی و امنیتی و آسیب‌پذیری در برابر زلزله، سیل و آتش سوزی و نیز عدم تطابق با زندگی امروز شهری و شهرسازی مدرن دارای مشکلات رو بنایی و زیر ساختی هستند.

به گزارش ملک رادار براساس پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بافت فرسوده شهری به بلوک هایی اطلاق می‌شود که هر سه شرط ذیل را دارا باشند:

۱٫ ناپایداری: ۵۰% از بناهای موجود در بلوک ناپایدار بوده و از استحکام لازم برخوردار نباشند.

۲٫ نفوذناپذیری: حداقل ۵۰% معابر بلوک دارای عرض کمتر از ۶ متر باشد.

۳٫ ریزدانگی: حداقل ۵۰% عرصه ساختمان‌ها در آن بلوک شهری مساحتی کمتر از ۲۰۰ مترمربع داشته باشند

بافت‌های فرسوده به سه دسته  زیر تقسیم می‌شود:

الف – بافت‌های دارای میراث فرهنگی

ب – بافت‌های شهری (فاقد میراث فرهنگی)

ج – بافت‌های حاشیه‌ای (سکونتگاه‌های غیررسمی)

انواع مداخله در این بافت‌ها براساس میزان وفاداری به گذشته در ۳ گروه بهسازی، نوسازی و بازسازی قرار می‌گیرند که هر یک تعاریف خاص خود را دارند و اقدامات ویژه‌ای را می‌طلبند.

تسهیلات بافت فرسوده شهری

براساس اطلاعات موجود در وبسایت بانک مسکن، شرایط دریافت تسهیلات بافت فرسوده به شرح زیر می باشد:

سقف تسهیلات:
سقف فردی تسهیلات مزبور هر ساله بر اساس مصوبه هیأت محترم وزیران و ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک های عامل ارسال می گردد و تابع ضوابط و مقررات همان سال می باشد.
شرایط و ضوابط تسهیلات فوق الذکر در سال ۱۳۹۴ به شرح ذیل می باشد:
– ۵۰۰ میلیون ریال: در کلان شهرها(تهران،مشهد،کرج،قم،تبریز،اصفهان،شیراز و اهواز)
–  ۴۰۰ میلیون ریال :در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت
–  ۳۰۰ میلیون ریال: در  سایر شهرها
–  میزان پرداخت تسهیلات حداکثر تا ۸۰% هزینه ساخت مسکن است.
نرخ سود :۱۸ درصد
حداکثر مدت باز پرداخت:۱۲ سال
نهادهای معرفی کننده تسهیلات
براساس دستورالعمل های ابلاغی که هر ساله به بانک مسکن ارسال می گردد؛ نهادهای ذیربط به شرح ذیل می توانند نسبت به معرفی افراد واجد شرایط جهت دریافت تسهیلات به بانک مسکن اقدام نمایند.
۱-اداره راه و شهرسازی استان مربوطه
۲- شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و نمایندگان آن (شرکت عمران و مسکن سازان استانها)
۳- شهرداری های هر استان
۴- مرجع مرفی افراد در کلانشهر تهران بر عهده سازمان نوسازی شهر تهران می باشد.
شرایط متقاضی
دارندگان زمین ملکی یا خانه های کلنگی، که حسب تشخیص نهادهای ذیربط مبنی بر استقرار ملک مورد نظر آنها در حریم بافت فرسوده شهری، نسبت به معرفی آنها به بانک مسکن اقدام گردیده است، برای تخریب و نوسازی واحدهای مسکونی به منظور استفاده شخصی و یا مجموعه سازی می توانند از تسهیلات موضوعه در چارچوب ضوابط ذیربط جاری بهره مند گردند.
*وثیقه و تضمین های بانک نیز همان سند ششدانگ قابل ارتهان محل اجرای پروژه می باشد که تا پایان دوره مشارکت مدنی یا فروش اقساطی در رهن بانک باقی خواهد ماند.
مدارک مورد نیاز
۱-معرفی نامه از سوی یکی از نهادهای معرفی کننده
۲-بنچاق قطعی مالکیت متقاضی
۳- مدارک شناسایی فردی مالک(شناسنامه و کارت ملی)
۴- سند مالکیت ششدانگ قابل ترهین
۵-پروانه ساختمانی
۶- نقشه های معماری
۷-وکالت نامه محضری در صورت تعدد مالکین مورد نظر
شرایط تسهیلات ساخت مسکن در بافت های فرسوده
– تسهیلات مسکن صرفاً برای ساخت واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده در قالب مشارکت مدنی پرداخت می شود.
– جهت هر واحد مسکونی احداثی در بافت های فرسوده صرفاً یک فقره تسهیلات قابل اعطا می باشد..
– حداکثر دوران مشارکت مدنی با توجه به حجم پروژه ۲۴ ماه معادل۲ سال و حداکثر مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی طرح ها نیز ۱۴۴ ماه معادل ۱۲ سال می باشد.
– قرارداد مشارکت مدنی ساخت مسکن با واجدین شرایط در ابتدا با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار منعقد که با اخذ یارانه از سوی دولت، منابع مربوطه متعاقباً وفق ضوابط ذیربط به تسهیلات گیرندگان تخصیص خواهد یافت؛ در غیر اینصورت با نرخ زمان عقد قرارداد مشارکت مدنی فروش اقساطی خواهد شد.
– پرداخت تسهیلات بانک به صورت مرحله ای و متناسب به پیشرفت فیزیکی پروژه طبق نظر ارزیاب بانک صورت می گیرد.
– هر فرد می تواند حداکثر نسبت به فروش اقساطی یک واحد از واحد های احداثی را به نام خود،  همسر و یا یکی از افراد تحت تکفل خود اقدام نمایند.
– پرداخت تسهیلات منوط به نظر ارزیاب بانک و در صورت داشتن توجیه اقتصادی قابل پرداخت می باشد.
– پرداخت یارانه طبق مقررات ابلاغی در حال حاضر صرفاً در دوران مشارکت مدنی و تا سقف حداکثر ۱۸ ماه می باشد و مشمول دوران فروش اقساطی یا فراتر از مدت زمان تعریف شده  نمی گردد.

– گردش کار پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به شرح زیر است:
* ارائه مدارک توسط متقاضی به مراجع صدرالاشاره و اخذ معرفی نامه مشمولیت استفاده از این تسهیلات جهت بانک عامل
نکته: مهلت ارائه معرفی نامه های صادره به بانک یک ماه از تاریخ صدور بوده و در صورت اتمام مهلت، بانک از پذیرش متقاضی خودداری و موارد به سازمان مزبور عودت می گردد
* بررسی طرح و انجام استعلامات چک برگشتی و بدهی معوق سازنده/ سازندگان توسط بانک حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از اخذ مدارک مورد نیاز از متقاضی، و اعلام به وی و نماینده مرجع معرفی کننده در صورت تآیید یا عدم تأیید طرح صورت می گیرد.
*تشکیل پرونده و عقد قرارداد و پرداخت تسهیلات متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی در پایان فنداسیون انجام می پذیرد.

تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم ( انفرادی و زوجین )جهت خرید و احداث واحد مسکونی در بافت های فرسوده شهری:
پرداخت تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم تا سقف های مقرر در بافت فرسوده شهری امکان پذیر می باشد.
سقف تسهیلات انفرادی:
در شهر تهران : ۸۰۰ میلیون ریال
در شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت : ۶۰۰ میلیون ریال
سایر مناطق شهری: ۴۰۰ میلیون ریال
سقف تسهیلات زوجین:
در شهر تهران : ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال
در شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت : ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال
سایر مناطق شهری: ۸۰۰ میلیون ریال
نرخ سود : ۸ درصد
حداقل مدت انتظار اولیه: ۱۲ ماه
حداکثر مدت بازپرداخت: حداکثر ۱۲ سال
روش باز پرداخت: ساده و پلکانی سالانه و دوره ای
شرایط و ضوابط اخذ تسهیلات:
–    لزوم اخذ استعلام کتبی از سازمان مسکن و شهرسازی یا شرکت نوسازی و بهسازی عمران شهری مبتنی بر تایید قرار گرفتن ملک در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به عنوان یکی از مدارک اصلی الزامی می باشد.
–    در اعطای تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم ( انفرادی و زوجین) در بافت های فرسوده شهری الزامی به خانه اولی بودن متقاضی وجود ندارد.
–    رعایت سایر شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن از جمله محدودیت ۵ ساله در اعطای تسهیلات مجدد و لزوم تسویه ( یا انتقال به غیر) تسهیلات قبلی الزامی می باشد.

سامانه ثبت نام تسهیلات بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارامد شهری وزارت راه و شهرسازی

در اجرای مصوبۀ شمارۀ ۹۰۴۵۳/ت ۵۱۱۶۶ ه مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ هیأت وزیران، و در راستای تحقق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارامد شهری و سکونتگاه های غیر رسمی و تامین اجرای قوانین حمایت از تولید وعرضه مسکن وحمایت از نوسازی و بهسازی محلات هدف بازآفرینی شهری و تحقق اهداف سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، و تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان میزان تسهیلات اعطایی تا سقف یک میلیون و هشت‌صد هزار واحد مسکونی تا پایان برنامۀ ششم توسع، وزارت راه و شهرسازی سامانه ثبت نام تسهیلات بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارامد شهری را راه اندازی کرده است.

متقاضیان دریافت تسهیلات مذکور می‌توانند ضمن رعایت نکات ثبت نام و بر اساس مدارک درخواستی اعلامی مورد نظر نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده در سامانه مذکور اقدام نمایند.