لطفا چند لحظه صبر کنید ...

وام تجهیزات کار

وام خرید تجهیزات و ابزار کار (متخصصین – پزشکان – وکلا – مهندسین – سر دفتران – کاسبین – شرکت ها) با ارائه ضامن چیست؟

این نوع تسهیلات جهت خرید تجهیزات و ملزومات کار در قالب عقد مشاركت مدنی و مبلغ آن براساس اعتبارسنجی لازم، تایید توان مالی مشتری و حداكثر تا سقف 80 درصد بهای پیش فاکتور مورد نظر تا سقف مشخص شده (ضوابط داخلی بانک یا موسسه مالی) پرداخت می گردد. واحدهای خدماتی، پزشکان متخصص‌، دندانپزشکان، دامپزشکان و داروسازان، پزشکان عمومی، لیسانسیه‌ های مامایی، بینایی ‌سنجی، شنوایی ‌سنجی، توانبخشی، علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی و فیزیوتراپی، شرکت‌های مهندسی‌، تولیدی، خدماتی، پیمانکاری و بازرگانی، وکلا، سردفتران (‌دفاتر اسناد رسمی) و اصناف تولیدی،خدماتی دارای مجوز فعالیت می توانند برای تامین تجهیزات و ملزومات کار خود از تسهیلات مشارکت مدنی خرید تجهیزات و ملزومات کار استفاده نمایند.

متقاضیان وام خرید تجهیزات و ابزار کار طبق تقسیم بندی که در پایین درج شده به 4 بخش مجزا می شوند.

گروه الف: پزشکان متخصص، دندانپزشکان، دامپزشکان و دارو سازان
گروه ب: پزشکان عمومی، لیسانسه‌های مامایی، بینایی ‌سنجی، شنوایی‌ سنجی، توانبخشی، علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی و فیزیوتراپی
گروه پ: مهندسین‌، شرکت‌های مهندسی‌، تولیدی، خدماتی، پیمانکاری و بازرگانی‌
گروه ت: وکلا و سردفتران (‌دفاتر اسناد رسمی)‌