لطفا چند لحظه صبر کنید ...

معرفی ضامن و وثیقه ی بانکی

وام چی با توجه به داشتن روابط گسترده در سراسر کشور همچنین به دلیل داشتن امکان ثبت نام و معرفی از طریق خود ضامن، لیستی از ضامن ها در سراسر کشور در اختیار دارد.

در صورتی که دارای شرایط زیر هستید می توانید با کلیک بر روی دکمه ی زیر و پس از خرید اشتراک از وام چی لیستی از صدها ضامن را در سراسر کشور مشاهده نمایید.

شرایط عمومی :

1- دارای تابعیت ایرانی

2- عدم داشتن هرگونه چک برگشتی در سیستم بانکی

3- عدم هر گونه سوء پیشینه ی مالی در دادگاه های کشور

4- دارای شغل و محل اقامت کاملا مشخص ( تاییدیه کد پستی )

شرایط اختصاصی جهت ضامن بازاری : 

1- داشتن دسته چک و یا سفته برای ضمانت پرداخت

شرایط اختصاصی جهت ضامن کارمند رسمی :

1- داشتن حساب جاری و چک معتبر جهت ضمانت پرداخت

2- در صورت داشتن چک کارمندی برای ضمانت پرداخت کمیسیون کمتر دریافت می شود.

شرایط اختصاصی جهت وثیقه ی ملکی: 

1- داشتن چک معتبر جهت ضمانت پرداخت

2- وثیقه ی ملکی فقط در صورت مشارکت در وام قابل ارائه می باشد.

3- مشارکت به معنای دریافت درصد مشخصی از وام که در اکثر مواقع نصف مبلغ وام است و هر کدام از طرفین اقساط خود را پرداخت می کنند.