لطفا چند لحظه صبر کنید ...
انجمن وام چی راه اندازی شد، تبادل نظر با سایرین را از اینجا آغاز کنید.

مشاوره در خصوص چک

در صورتی که با مراجعه به قسمت چک و حساب جاری در قسمت آموزش سایت وامچی نتوانستید نسبت به رفع مشکل خود در زمینه ی رفع سوء اثر چک برگشتی یا دریافت چک از سیستم بانکی اقدام نمایید و یا نیاز دارید در خصوص چکی خاص مشاوره خصوصی دریافت کنید، وام چی آماده ارائه ی هرگونه مشاوره تخصصی در خصوص رفع سوء اثر چک برگشتی، افتتاح حساب جاری و دریافت دسته چک و مشاوره حقوقی در خصوص چک های شما می باشد.

برای رفع سوء اثر چک برگشتی و سایر موارد می توانید از طریق گزینه ی زیر جهت دریافت مشاوره اقدام نمایید.