لطفا چند لحظه صبر کنید ...

برای دریافت جدیدترین مقالات مشابه مقاله‌ای که خواندید، ایمیل خود را وارد کنید.

عیدی کارگرها در سال 1400 و عیدی کارمندان برای سال جدید چه رقمی است

  • 0
  • ۹۹/۱۱/۱۳
  • خواندن: 15 دقیقه
سال 1300 خورشیدی هم با تمام مشکلاتی که دیگر نگوییم رو به پایان است. آنقدر به تمام شدن این سال نزدیک هستیم که دولت دست و پای عیدی دادن جمع می کند . کارگرها و کارمندها منتظرند که در این بحران ها (دیگر باید جمع ببندیمش و نمی شود مفرد بگوییم بحران) با عیدی کارفرمایانشان وارد سال جدید شوند وکمی از مخارج و هزینه های اول سالشان به کمک عیدی کم کنن
عیدی کارگرها در سال 1400

عیدی کارگرها در سال 1400

عیدی کارگرها را قبل از گفتن مبلغش در سال 1400 باید مفهومی از کارگر اراده دهیم. منظور از کارگر، شخصی است که صرف نظر از میزان تحصیلات، در ازای انجام کار برای کارفرما، حقوق یا دستمزد دریافت کرده و تحت پوشش حمایتی قانون کار و سازمان تامین اجتماعی می باشد. بنابراین کارمندان بخش خصوصی، نیز از منظر قوانین کار، کارگر محسوب می گردند.

  • نکته مهم باید تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی باشند. وگرنه در صورت نبودن تحت پوشش بیمه این سازمان هر حقوقی که کارفرما بدهد را باید بپذیرند

میزان عیدی کارگرها در سال 1400

میزان عیدی سال 1400 برای کارگران، مطابق “ماده واحده قانونی مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران” تعیین می گردد. به موجب این قانون، حداقل عیدی و پاداش سالانه کارگران، معادل شصت روز آخرین مزد و سقف آن، معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران می باشد.

حداقل دستمزد روزانه و محاسبه عیدی کارگرها در سال 1400

بنابراین، با توجه به اینکه حداقل دستمزد روزانه کارگران برای سال 99 مبلغ 63.680 تومان می باشد، حداقل میزان عیدی سال ۱۴۰۰ برای کارگران، سه میلیون و هشت صد و بیست هزار و هشتصد تومان ( 3.820.800 ) و حداکثر مبلغ عیدی سال 1400 برای کارگران، پنج میلیون و هفتصد و سی و یک هزار و دویست تومان ( 5.731.200 ) خواهد بود.

تعریفی از کارمند برای عیدی 1400

منظور از کارمند، شخصی است که در استخدام یک شرکت یا سازمان دولتی بوده و در ازای انجام کار، حقوق ثابتی را دریافت می نماید.

انواع کارمندان دولت

مطابق قانون استخدام کشوری، کارمندان به دو دسته رسمی و پیمانی تقسیم می گردند. بنابراین، اولا: عنوان کارمند، هر دو گروه کارمندان دولت ( کشوری ) و کارمندان نیروهای مسلح ( لشکری ) را در بر می گیرد. ثانیا: همانطور که در بخش قبل گفته شد، کارمندان بخش خصوصی از شمول عنوان کارمند خارج بوده و کارگر محسوب می گردند.

میزان عیدی کارمندان و ماده قانونی

ماده واحده قانونی نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374بیان می کند: تعیین مبلغ عیدی کارمندان دولت و هم چنین میزان عیدی کارمندان نیروهای مسلح را به هیات دولت واگذار کرده است. بر این اساس، هیات وزیران هر ساله با برگزاری جلسه در پایان سال، میزان پاداش کارمندان دولت را تعیین می نماید.

مبلغ عیدی کارمندان در سال 1400

در بودجه سال 1400، میزان عیدی سال ۱۴۰۰ برای کارمندان، 15.000.000 ریال معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان پیش ‌بینی شده است. البته، از آنجا که جلسه هیات دولت تا تاریخ انتشار این مقاله هنوز برگزار نگردیده است، باید به انتظار برگزاری این جلسه ماند، چرا که مصوبه هیات وزیران می تواند علاوه بر تعیین زمان واریز عیدی سال 1400 برای کارمندان، میزان عیدی سال 1400 برای کارمندان را تغییر دهد.

منظور از بازنسشته چیست

بازنشسته به شخصی گفته می شود که پس از رسیدن به سن تعیین شده و با دارا بودن سابقه کاری لازم، بازنشست شده و از سازمان متبوع خود، حقوق بازنشستگی دریافت می کند. اما مستمری بگیر، شامل دو گروه از افراد می گردد: بازماندگان و از کارافتادگان که از سازمان متبوع خود، هر ماه حقوق ثابتی را دریافت می کنند.

تقسیم بازنشسته ها و مستمری بگیران

بازنشستگان و مستمری بگیران در این مفهوم، به سه گروه تقسیم می شوند:

1-  مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی

2-  مستمری بگیران و بازنشستگان کشوری ( کارمندان دولتی بازنشسته شده )

3-  مستمری بگیران و بازنشستگان لشکری ( کارمندان نیروهای مسلح بازنشست شده )

سرنوشت عیدی در ماده واحده قانونی مصوب 1374

مبلغ عیدی بازنشستگان کشوری و هم چنین بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و لشکری نیز همچون کارمندان، تابع ماده واحده قانونی نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 بوده و بنابراین، هر ساله از سوی هیات وزیران، تعیین و تصویب می گردد.

عیدی بازنشستگان و مسمتری بگیران در سال 1400

مطابق بودجه سال 1400، میزان عیدی سال 1400 برای بازنشستگان و مستمری بگیران، 15.000.000 ریال معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شده است. البته این رقم قطعی نبوده و مصوبه هیات وزیران که جلسه آن در آخر بهمن ماه برگزار می شود، می تواند تا اندازه ای آن را تغییر دهد.

اما و اگرهای عیدی کارگران

تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون «کارگر» شناخته می‌شوند، مشمول عیدی و پاداش پایان سال هستند؛ اما در این بین کارگرانی هم هستند که خواسته یا ناخواسته و به دلایل مختلف همچون بحران اقتصادی کارفرما، عدم نیاز و … شغل خود را از دست داده‌اند و همچنین برخی از کارگران بازنشسته شده‌اند که با توجه به تاکید قانون کار این دسته از افراد نیز مستحق دریافت عیدی پایان سال هستند.

آیا کارگر بیکار شده عیدی می گیرد

مطابق با آنچه که در قانون کار آمده، این دسته از افراد به نسبت مدت کارکردشان، عیدی و پاداش سالانه را دریافت می‌کنند؛ به عنوان مثال کارگری که پس از ۴ ماه کار کردن، بیکار شده باید به تناسب همان ۴ ماه کارکرد، عیدی دریافت کند و کارفرما مکلف به پرداخت این مبلغ است.

کارگران آزمایشی هم عیدی می‌گیرند

از سویی دیگر نیز برخی از کارگران به صورت آزمایشی به کار گرفته می‌شوند که بر اساس ماده ۱۱ قانون کار و تبصره آن، مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود؛ چنانچه رابطه کاری از جانب کارفرما قطع شود وی ملزم به پرداخت کلیه حقوق دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه قطع رابطه کاری از سوی کارگر باشد، کارگر مستحق دریافت تمام حقوق و مزایا به میزان مدت انجام کار است. بنابراین مطابق با قانون کار، این دسته از افراد نیز مشمول دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی از جمله عیدی و پاداش پایان سال می‌شوند.

پرداخت عیدی به کارگران نیمه وقت، فصلی و ساعتی

همچنین بر اساس ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می ‌شود.

نحوه محاسبه عیدی کارگران ساعتی و فصلی

در مورد کارگران ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر است، برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنها مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

نحوه محاسبه عیدی کارگران فصلی

مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر مأخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکردشان در سال محاسبه شود.

سرنوشت مرخصی های استعلاجی و عیدی سال 1400

همچنین بر اساس ماده ۷۴ قانون کار مدت مرخصی استعلاجی که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد جزو سوابق کار کارگران محسوب می‌شود، بنابراین روزهای مذکور مشمول پرداخت مزایایی از قبیل حق اولاد، حق بن، سنوات خدمت، مرخصی استحقاقی و عیدی و پاداش سالانه خواهد بود که باید توسط کارفرما پرداخت شود.

مبلغ عیدی کارگران در سال 1400

مبنای پرداخت عیدی پایه مزدی فرد بوده و کارفرمایان باید حداقل دو ماه پایه حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش آخر سال به کارگران خود بدهند که به این ترتیب کف عیدی امسال ۳ میلیون و ۸۲۲ هزار تومان و سقف آن ۵ میلیون و ۷۳۱ هزار تومان است.

 

دیدگاه خود را بیان نمایید

برای ثبت دیدگاه تکمیل بخش های ستاره دار الزامی میباشد.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.