عملیات بانکی و سوال حقوقی مورد ابهام مشتریان بانک ها

0

عملیات بانکی و سوال حقوقی مفقود شدن برگه چک

عملیات بانکی و سوال حقوقی در مورد دسته چک پرسیده شده که اگر برگه ای از دست چکش مفقود شد و توسط شخصی مورد سو استفاده قرار گرفت چه کاری باید انجام گیرد ؟

باید سریع به شعبه صادر کننده اطلاع مفقودی داد تا جلوی پاس شدن برگه چک گرفته شود. اگر مدعی هم پیدا شد باید در دادسرا طرح شکایت شود.

برگه چک با عاملیت بانک خارجی و اعتبارش در ایران

  • آیا اگر برگه چکی با عاملیت بانک غیرایرانی صادر شده باشد در ایران مورد استفاده می تواند قرار بگیرد ؟

چکی که در خارج از ایران به طرفیت بانک غیر ایرانی صادر شده است در ایران آثار حقوقی مترتب بر چک را ندارد و صرفا سند عادی محسوب می شود.

عملیات بانکی و سوال حقوقی گرفتن پرینت حساب همسر
  • آیا می توانید از حساب بانکی همسرتان پرینت واریز و برداشت بگیرید ؟

خیر. در هیچ حالتی در عملیات بانکی حتی با نشان دادن سند ازدواج نمی شود این کار را انجام داد مگر این که از نظر حقوقی از مقام قضایی دستوری خطاب به بانک عامل صادر شود.

سند برای ضمانت

  • در عملیات بانکی و سوال حقوقی در مورد ضمانت سند پرسیده شده،اگر سندی را ضمانت دادیدم و سفته گرفتیم در صورت عدم ایفای تعهد فرد چه باید انجام دهیم ؟

سفته هایی که پشت آن ها به عنوان ضمانت مدت دار قید شده و فرد در قبال سندتان به شما آن را داده است؛ این گونه نیست که فرد وام گیرنده فکر کند بعد از اتمام مدت سفته ها بی ارزش می شوند. فرد می تواند ادعای شکایتی طرح کند و بگوید در مدت اعتبار، ایفای تعهد و واریز اقساط در آن مدت صورت نگرفته و فرد باید جوابگو باشد.

راه آزاد شدن سند در ضمانت بانک

برای آزاد شدن سند باید مدت ضمانت سند در بانک و اقساط تمام و کمال پرداخت شود یا فرد وام گیرنده سندی معادل سند اول تهیه و به بانک بدهد تا سند دوم جایگزین اولی شود.

اقساط معوقه بانکی و رقم های جورواجور تسویه

  • اگر اقساط معوقه بانکی دارید و یکجا قصد تسویه داشته و رقم بانک در زمان تسویه تغییر کرد چه کار می شود کرد ؟

اگر فردی چند سال اقساط خودش را عقب انداخته و بانک موقع حضور فرد مبلغ را یکبار اعلام کرد با نرخ بهره، جریمه گرفت یا باز بعد از مدتی یک مبلغ اضافه کرد؛ متاسفانه نمی شود کاری کرد چون قراردادهای بانک به نفع خودش و یکطرفه از اول بسته شده است و بانک با همان بندهای قانونی می تواند از مشتری بدهکار مبالغی را که اعلام می کند اخذ کند چون فرد با رضایت آن را امضا کرده است.

گم شدن سفته های امانتی فرد در بانک

  • اگر فردی برای ضمانت وامش به بانک سفته بدهد و آن سفته ها مفقود شود تکلیف چیست ؟

فرد باید به بانک مراجعه کند که یک اقرارنامه تنظیم کنند که آن سفته های ضمانتی در بانک مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است و مسئولیت هر گونه سواستفاده از آن ها را برعهده می گیرد و سفته های جدید تهیه تا ضامن فرد وام گیرنده دوباره آن را امضا و ثبت کند.

ضمانت فرد دیگری

  • اگر ضمانت فردی انجام داده اید که وفای به عهد نداشته و بیم مصادره سند ملکی خود را دارد تکلیفش چیست ؟

اگر ضمانت شما در مورد فردی که وفای به عهد نکرده است بیم مصادره اموالتان را ایجاد کرده، سند ملکی را به نام یک فرد مطمئن کنید و قید شرط حبس سکنی عمری هم شرط کنید.

اعتبار وکالتنامه بانکی

  • اگر از فردی وکالتنامه تام گرفته شود بعد از فوتش اعتبار دارد؟

وکالتنامه برای امور بانکی و حتی وکالت تام هم بعد از فوت فرد دیگر از درجه اعتبار ساقط می شود.

تسویه وام توسط ضامن

  • اگر فردی را ضمانت وامش را انجام داده اید و اقساطش را پرداخت نکرد تکلیف شما چیست ؟

فرد ضامن می تواند به مرور و اقساطی وام را تسویه یا یک جا مبلغ را تسویه کند آن وقت با گواهی پرداخت کسر اقساط از حسابش که بانک به وی می دهد اعلام شکایت و دادرسی کند و اگر فرد وام گیرنده هم جوابگو نبوده و تهدید کرد از وی می شود شکایت دومی با موضوع کیفری هم تنظیم شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.