طرح سپرده طلایی رفاه لغو و طرح سودمند ، طرحی تازه نفس در بانک رفاه

0

 

طرح سپرده طلایی رفاه در بانک رفاه کارگران

با افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلندمدت در قالب طرح سپرده طلایی رفاه در بانک رفاه کارگران با گرفتن سود علی الحساب از روی مبلغ سپرده، امکان دریافت تسهیلات به نام صاحب حساب و بستگان درجه یک در قبال توثیق سپرده بلند مدت طلایی میسر می باشد.

 • حداقل مبلغ برای افتتاح حساب، 50 میلیون ریال می باشد.
 • 100 درصد مبلغ سپرده به صاحب حساب و 75 درصد به وابستگان درجه یک تسهیلات داده می شود.
 • مدت زمان انتظار برای دریافت تسهیلات، بعد از افتتاح حساب بلند مدت در کوتاه ترین زمان کاری بانک است.
 • سقف تسهیلات با توجه به سپرده، ارزیابی اعتبار سنجی و قوانین داخلی بانک رفاه کارگران است.
 • وثیقه همان سپرده بلندمدت می باشد.
 • نرخ سود سپرده گذاری 10 درصد و نرخ تسهیلات 2 درصد می باشد.
 • دوره سپرده گذاری در منبعی یکسال اعلام شده اما در خود سایت در محاسبه سود دوره 4 تا 20 سال منظور گردیده و مدت اقساط تا 36 ماه می تواند منظور شود.

آیا طرح سپرده طلایی رفاه بانک رفاه کارگران مناسب است؟

یک سوال در ذهن مخاطب متن بی شک شکل می گیرد؛ آیا چنین سپرده گذاری بلند مدت و گرفتن تسهیلات در این طرح به سود و مناسب است؟ هر فرد با توجه به شرایط خودش مناسب بودن یا نبودن طرح را باید برایش سنجید. برای درک بهتر دو نمونه می آوریم:

 1. فرد بازنشسته ایی که سی میلیون پول دارد و در نهایت ماهی 250 هزار تومان از آن سود می گیرد با افتتاح حساب در این طرح و دریافت تسهیلات، معادل مبلغ و سود دو درصد؛ می تواند همان مبلغ را دوباره سپرده گذاری کند و بعد از دو تا سه سال مبلغ اولیه را هم آزاد کند. پس برای فردی راکد گزینه بدی نیست.
 2. فرد جوانی که می تواند با سی میلیون تومان پولش در زمان کمتر از یک سال حداقل نصف داراییش ارزش آفرینی کند؛ طرح مناسبی به نظر نمی رسد.
 • این نکته را هم باید یادآوری کنیم که اگر وامی با سود 20 درصد به بالا که فرد باید دو برابر مبلغ وام را سود پرداخت کند در نظر بگیریم؛ این نوع وام ها مناسب ترین گزینه انتخابی می باشد.

آخرین پیگیری تیم وام چی در مورد طرح طلایی رفاه

با پیگیری های تیم وام چی، طرح طلایی رفاه تا برج 12 سال 98 اعتبار داشته است. بانک رفاه، طرحی جایگزینی به نام طرح سودمند را به مشتریانش معرفی می کند.

طرح سودمند بانک رفاه کارگران

در این طرح سودمند مبلغ سپرده بلند مدت بین یک تا سه سال می باشد و فرد می تواند بین یک تا سه سال به ازای سپرده تسهیلات با مبلغ معین دریافت کند. برای درک بهتر اطلاعات این طرح را برای کاربران عزیزمان دسته بندی کردیم که به این شرح است:

 • هر مبلغی که فرد افتتاح حساب کرد، بین 80 تا 100 درصد آن وام می گیرد
اقساط 36 ماه 80 درصد موجودی
اقساط24 ماه 85 درصد موجودی
اقساط 12 ماه 90 درصد موجودی
 • صد در صد موجودی هم امکان دریافت وام وجود دارد.
 • سود تسهیلات دو درصد می باشد اما در وام معادل صد در صد نرخ سود تسهیلات 7 درصد اعمال می شود.
 • در مبلغ صد در صد وام به علت ما به تفاوت مبلغ با سود 3 درصد باید یک ضامن هم ارائه شود.
 • اگر فردی حقوق بگیر و با فیش حقوقی باشد که بانک آن را معتبر بداند؛ نیاز به ارائه ضامن هم منتفی می شود و خود فرد ضمانت خودش را در بازپرداخت سود انجام می دهد.

طرح سودمند و حساب کتاب مبلغ اقساط ماهیانه

فردی را با دارایی 30 میلیون تومان درنظر می گیریم با در دست داشتن اصل کارت ملی جدید یا کد پیگیری و شناسنامه، وارد بانک می شود؛ افتتاح حساب برای طرح سودمند را انجام می دهد و در مدت زمان 7 تا 10 روز کاری به وی وام تعلق می گیرد. در جدول زیر مبلغ وام برای هر ده میلیون تومان با توجه به درصد به این شرح است:

80% هر ده میلیون سپرده 8 میلیون وام جمعاً24 میلیون تومان مبلغ نهایی می شود.
85% هر ده میلیون تومان سپرده5/8 میلیون وام جمعاً 25500 میلیون تومان مبلغ نهایی می شود
90% هر ده میلیون تومان سپرده 9 میلیون وام جمعاً 27 میلیون تومان مبلغ نهایی می شود.

مبلغ اقساط ماهیانه طرح سودمند

فردی سی میلیون تومان پول در طرح سودمند افتتاح حساب انجام داده است در جدول زیر وام چی مبلغ اقساط را برای اطلاع بیشتر کاربرانش حساب و اعلام می کند:

مبلغ وام مبلغ اقساط 12 ماه مبلغ اقساط 24 ماه مبلغ اقساط 36 ماه
30میلیون تومان 2500 هزار تومان 1200 هزار تومان 827 هزار تومان
سود پرداختی مبلغ30 میلیون تومان به بانک 490 هزار تومان 950 هزار تومان 1400 هزار تومان

نتیجه کلی و خلاصه از طرح بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران با توجه به بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی در طرح طلایی رفاه یا طرح سودمند جایگزین، با بلوکه کردن مال و دارایی مشتری و کار کردن روی سپرده اش به این روش نرخ بهره ایی در حد وام های قرض الحسنه ایی از آن می گیرد. این وام برای افراد بازنشسته و کسانی که توانایی تولید و زیاد کردن دارایی خود را ندارند مناسب تر است تا برای قشر جوان و فعال جامعه. تصمیم با شماست وام چی مشاور و همراه همیشگی، کاربران عزیزمان می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.