لطفا چند لحظه صبر کنید ...
از اینجا از سرویس جدید وام‌چی استفاده کنید

برای دریافت جدیدترین مقالات مشابه مقاله‌ای که خواندید، ایمیل خود را وارد کنید.

ضمانت فعل حسنه است که ضامن و ضمانت شونده باید زوایای ضمانت را بداند

  • 0
  • 20/06/02
  • خواندن: 5 دقیقه
ضمانت فعل حسنه

معنی چند کلمه در ضمانت

ضمانت فعل حسنه اییست که وقتی وارد این عمل می شوید باید ماده قانون های آن را بدانید و برای درک مفهوم قانون ها و تفسیرشان نیاز است معنی چند کلمه را بشناسید.

ضمان: منظور از ضمان همان عقد(قرارداد) ضمانتی می باشد.

مضمون له: منظور طلبکار یا شخص سوم حقیقی یا حقوقی مانند بانک می باشد.

مضمون عنه: به معنی مدیون اصلی و بدهکار می باشد.

مضمون به: مورد و مسئله ایی که ضمانت می شود، گویند.

ضمانت در غیر یک موردش موضوعی حقوقی است و مجازات کیفری ندارد.

منظور از ضمان چیست؟

معنی لغوی کلمه ضمانت یعنی تقبل کردن، پذیرفتن می باشد. برای شخص سومی که ضمانت برای وی صورت می گیرد فرقی نمی کند شما صوری با گرفتن مبلغی ضامن شده اید، موقع رسیدن حرف به عمل؛ باید پاسخگو عمل ضمانتی خود باشید. ضامن در عقد ضمان، تعهد به دین می کند و در صورت نیاز باید متعهد به دینش بعد از فرد اول باشد و این امر شوخی بردار نیست.

ضمانت پشتوانه مالی خاصی نمی خواهد

گاهی پیش آمده، فردی کارمند با یک حقوق مکفی که فقط کفاف معاش زندگی خودش را می دهد آگهی ضامن شدن گذاشته است. در هیچ جای قانون مدنی، ماده یا بندی عنوان نشده که مفلسی؛ مانع از ضمانت یا دارا بودن شرط لازم ضامن شدن می باشد.

* ماده ۶۹۰ قانون مدنی( در ضمان شرط نیست که ضامن مالد‌ار باشد اما اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد، می‌تواند عقد ضمان را فسخ کند.)

لازمه ضمانت چیست؟

همانطور که عنوان کردیم دارا و نداری دلیل رد یا قبول ضمانت نیست ولی به استناد قانون ۱۹۰ مدنی اهلیت، شرط اساسی صحت معامله و ضمانت می باشد. اگر فردی اهلیت نداشته (صغیر یا مجنون باشد.) ضمانتش مورد قبول نیست.

خبر از مفلسی ضامن بعد از قرارداد

اگر شخص سوم (که طلبکار می باشد) بعد از بستن قرارداد متوجه شود، موقع ضمانت فرد ضامن، مفلس و برشکسته بوده است می تواند با اثبات آن قرارداد را یک طرفه فسخ کند و قانون این اجازه را داده است و کار دیگری از دستش بر نمی آید. (یعنی نمی تواند طلب استرداد مال را یک جا از بدهکار کند یا بخواهد ضامن جدید معرفی کند.)

** ماده ۶۹۰ قانون مدنی( در ضمان شرط نیست که ضامن مالد‌ار باشد اما اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد، می‌تواند عقد ضمان را فسخ کند.)

ماده ۶۴۸ قانون مدنی

اگر برای ضمانت اقدام می کنید ماده۶۴۸ قانون مدنی را بشناسید. این ماده به صراحت عنوان می کند وقتی شما ضمانت بازگشت مالی را می کنید ضمانتتان تعهد به مال می باشد.

* ماده۶۴۸( قرض، عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از ‌حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.)

  • از ماده استنباط می شود اگر در موقع بروز مشکل، ضامن اظهار بی اطلاعی کند که نمی دانستم مورد معامله، اقساط و حجم بدهی چقدر می باشد هیچ مصونیت و عدم مسئولیت برای وی ایجاد نمی کند. همین که ضمانت را پذیرفته؛ شرط می باشد.

حواستان باشد چه چیز را ضامن هستید.

با توجه به عدم مصونیت به عدم ناآگاهی ضامن از شرایط ضمانی باید فرد ضامن قبل از ضمانت حتماً تمام شرایط، مبلغ، مدت زمان بازگشت و تکلیف خود در صورت عدم پرداخت مال توسط بدهکار اولیه را بداند. در کل یعنی جهل ضامن صحت ضمان را زیر سوال نمی برد.

انواع ضمانت را بشناسید.

  1. اولين حالت اين است که شما به نحوي ضامن مي‌شويد که ديگر بانک، وام گيرنده را نمي‌شناسد و فقط شما پرداخت کننده اقساط و طرف حساب بانک یا بدهکار مي شويد به این ضمانت، ضمان ذمه بر ذمه می گویند.
  2. نوع ديگر ضمانت که در واقع، حالت معمول در جامعه است، بانک يا طلبکار، ابتدا به بدهکار اصلي مراجعه کند و اگر او بدهي خود را پرداخت نکرد پای ضامن به میان می آید و به عنوان بدهکار تلقی می شود و بايد بدهي را بپردازد. به این نوع ضمانت ضمان تضامنی گویند.

ذمه به چه معناست؟

ذمه به معناي دين است. يعني شخصي مديون بوده و هست ولی حالا شخص ديگري به عنوان مديون به اين قرارداد ضميمه مي‌شود تا خيال طلبکار را راحت کند.

چگونه ضمانت ذمه بر ذمه شکل می گیرد؟

در صورتی که در امری ضمانت می شود باید شرط ضمانت ذمه بر ذمه قید شود و گرنه نوع ضمانت از مدل دوم تلقی شده و با توجه به قوانین با آن برخورد می شود.

در ادامه مطلب بعدی ضمانت

در ادامه مطلب ضمانت ها در مورد مفاد قانونی و ماده واحدهای آن صحبت خواهد شد و زوایای کمتر دیده شده در مورد ضمانت را برایتان مطرح خواهیم کرد تا در ضمانت با آگاهی کامل عمل کنید.

دیدگاه خود را بیان نمایید

برای ثبت دیدگاه تکمیل بخش های ستاره دار الزامی میباشد.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.